IsSMTP(); $mail->Host = "gigasik.pl"; $mail->From = $email; $mail->AddReplyTo = $adres; $mail->AddAddress("pawel@sciegienny.pl"); $mail->AddAddress("marek@sciegienny.pl"); $mail->Subject = $temat; $mail->Body = "$pytanie odpisz na $email telefon $telefon adres $adres"; $mail->WordWrap = 50; if(!$mail->Send()) { print "Wiadomość nie została wysłana poprawnie. Proszę o kontakt telefoniczny 668 146 953"; echo 'Mailer error: ' . $mail->ErrorInfo; } else { print "Wiadomość została wysłana poprawnie. W razie braku odpowiedzi w ciągu 24h skontaktuj się pod numerem 668 146 953"; } } else { print "

Wypełnij formularz

"; } } else { print "

Wypełnij formularz

"; } ?>

Zadzwoń 668 146 953 lub wyślij maila korzystając z formularza...
Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


Temat:*
Pytanie:*
Email kontaktowy:*
Telefon:
Adres