Not Only PC Tuner DVB-T do Androida z WiFi

Cena: 279.00zł
netto: 226.83zł, stawka vat :23%

Not Only PC Tuner DVB-T do Androida z WiFi

Symbol: PCNOTTVWIFI

Bezprzewodowy tuner DVB-T przeznaczony do odbierania cyfrowej telewizji naziemnej na urz?dzeniach mobilnych takich jak tablet/smartfon z systememi Android oraz iOS.

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T na urz?dzeniach mobilnych wyposa?onych w systemy Android oraz iOS. Mo?liwo?? pobrania oprogramowania Siano TV dost?pnego w GooglePlay oraz AppStore ktre pozwala na wy?wietlanie informacji na temat aktualnie ogl?danego jak i nast?pnego programu telewizyjnego. Urz?dzenie posiada funkcj? time-shift dzi?ki czemu mo?na pauzowa? i cofa? dany ogl?dany program jak i nagrywany. Automatyczna konfiguracja i skanowanie kana?w odbywa si? przy pierwszym uruchomieniu urz?dzenia. Mo?liwo?? ?adowania wbudowanej baterii, czas pracy na baterii przy pe?nym na?adowaniu od 3-4 godzin. Urz?dzenie umo?liwia po??czenie ze smartfonem/tabletem bezprzewodowo - w tym samym czasie mo?liwe jest pod??czenie tylko jednego urz?dzenia mobilnego do tunera.

G?wne funkcje

ogl?danie telewizji,

Time-Shift,

Informacje o aktualnie nadawanym programie

automatyczne skanowanie kana?w

nagrywanie

lekka waga i kompaktowy rozmiar

obs?uga darmowej aplikacji dla systemw Android oraz iOS

nie wymaga po??czenia z internetem

 

Wymagania:

urz?dzenie mobilne z systemem Android (wersje systemu 3.0, 4.0, 4.1 lub wy?sze)

urz?dzenie mobilne z systemem Apple iOS (wersja systemu 5.0, 5.1 lub wy?sze)

w zasi?gu sygna?u cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (w wi?kszych odleg?o?ciach od nadajnika mo?e by? wymagana zewn?trzna instalacja antenowa)

nieobs?ugiwane: kana?y HD, programy kodowane oraz standard DVB-T2

Wymiary: 4 x 6.5 x 1.5 cm

 

Zawarto?? opakowania

tuner TV

antena wewn?trzna

adapter do gniazda antenowego

instrukcja szybkiej instalacji

przewd microUSB

Podane ceny są orientacyjne