RE-OQDC Odbiornik Optyczny Quad

Cena: 619.00zł
netto: 503.25zł, stawka vat :23%

RE-OQDC Odbiornik Optyczny Quad

Symbol: IOSATQORE-OQDC

Odbiornik optyczny Quad RE-OQDC odbieraj?c sygna? z konwertera optycznego przekszta?ca go z pasywnej sieci optycznej na sygna? satelitarny, tak jak w tradycyjnym konwerterze Quad.

Odbiornik optyczny Quad Relook RE-OQDC odbieraj?c sygna? z konwertera optycznego, przekszta?ca go z pasywnej sieci optycznej na zwyk?? sat, tak jak w tradycyjnym konwerterze Quad. Instalacja optyczna jest znacznie bardziej estetyczna gdyz nie ma potrzeby doprowadzania z anteny satelitarnej czterech kabli ktre zastepuje jeden przewd ?wiat?owodowy.
Produkt ten efektywnie eliminuje ograniczenia w d?ugo?ci kabla koncentrycznego.

Odbiorniki optyczne typu quad i quattro zasilane s? bezpo?rednio z tunerw lub gdy dekodery nie dzadz? rady mo?liwe jest pod??czenie zewn?trznego zasilacza 20V.


Parametry techniczne:
Zbiorcza instalacja optyczna pozwalaja na odbir i dystrybucj? sygna?w satelitarnych SAT przy zastosowaniu techniki ?wiat?owodowej. Zdecydowan? zalet? instalacji opartej na ?wiat?owodzie jest mo?liwo?? transmisji sygna?w na zdecydowanie wi?ksze odleg?o?ci, ni? w przypadku kiedy sygna? dostarczany jest za pomoc? kabli koncentrycznych. Kolejn? zalet? takiego rozwiazania jest ?atwo?? wykonania instalacji. W miejscu typowego 4-kablowego rozwi?zania umieszczony zostaje jeden kabel ?wiat?owodowy.

Na ponizszym schemacie przedstawione zosta?o rozwi?zanie instalacji opartej na konwerterze optycznym z wykorzystaniem odbiornika optycznego quad i dostarczenie sygna?u satelitarnego do czterech niezale?nych odbiornikw. Konfiguracja instalacji mo?e mie? rwnie? inny uk?ad np. dostaczenie po dwa kable koncentryczne do dwch odbiornikw PVR lub wykorzystanie dwch niezale?nych odbiornikw i jednego odbiornika PVR.Poni?ej schemat z?o?onej instalacji opartej na wykorzystaniu konwertera optycznego, rozga???nikw optycznych oraz odbiornikw optycznych typu quad i quattro.

Podane ceny są orientacyjne