OPM-LNB 100 Kit Otyczny zestaw Fibre IRS

Cena: 1599.00zł
netto: 1300.00zł, stawka vat :23%

OPM-LNB 100 Kit Otyczny zestaw Fibre IRS

Symbol: IOSATOPMLNB

Optyczny zestaw jest wykorzystywany do tworzenia instalacji przy zastosowaniu technologi ?wiat?owodowej. W oparciu o jego produkty tworzymy instalacje, umo?liwiaj?ce przesy? sygna?u SAT, DVB-T oraz DAB. Zestaw: konwerter, modu?, kabel, zasilacz, uchwyt

Zestaw do instalacji optycznych opartych na systemie

IRS

. Zawiera konwerter OPM-LNB100, 2m kabla koncentrycznego

OPM-HFN3

z ko?cwkami

N

oraz

modu? OPM-COM,

zasilacz zewn?trzny,os?on odporn? na warunkiatmosferyczne dlapo??cze? FC/PC. Wszystkie elementy do monta?u na zewn?trz przy antenie satelitarnej. W oparciu o jego produkty tworzymy instalacje umo?liwiaj?ce przesy? sygna?y satelitarnego, naziemnego i radiowego.Ca?y system posiada dwa systemy przemiany cz?stotliwo?ci:

Pierwsza przemiana odbywa si? w konwerterze

OPM-LNB100

gdzie

cz?stotliwo?ci z zakresu 10,7-12,75GHz s? przemieniane na sygna?y w zakresie cz?stotliwo?ci 950-5450MHz.

Sygna? po przemianie dociera krtkim

2m kablem

(Fibre IRS HFI) do modu?u

OPM-COM

.


W module sygna? ten jest sumowany z klasycznym sygna?em radiowo-telewizyjnym z zakresu 88-854MHz (FM,DAB,DVB-T)

i zamieniany na sygna? optyczny o r?nej d?ugo?ci fali.Sygna? optyczny jest dostarczany na dwchz??czach typu FC/PC (d?ugo?? fali - 1310/1550 nm)

Dalej sygna? optyczny mo?na dzieli? za pomoc? splitterw optycznych i przekazywa? na du?e odleg?o?ci.

Jako element ko?cowy instalacji potrzebny jest modu?

Quad QMS

lub

Quattro QTS

.


Elementy te posiadaj? wej?cie optyczne, a na wyj?ciu 4 gniazda z zsumowanym sygna?em dla kabli koncentrycznych TV i SAT (Quad) lub, w przypadku Quattro niezale?nie wydzielone polaryzacje i pasma oraz 5. gniazdo z sygna?em TV naziemnej i radia DAB/FM.

Zestaw zawiera:


- konwerter IRS OPM-LNB100,
- kabel OPM-HFN3 z ko?cwkami N,
modu? OPM-COM z zasilaniem 20v i uchwytem do masztu antenowego

Zastosowanie:


- zalecany do specjalnych instalacji optycznych gdzie zachodzi potrzeba przes?ania sygna?u satelitarnego i DVB-T/DAB/FM na du?e odleg?o?ci

.


- Polecany dlanowoczesnych gospodarstw domowych, budynkw mieszkalnych, hoteli

.
-

Prostota podzia?u sygna?u pozwala na budowanie instalacji szybko i bezproblemowo, a tak?e na ich modernizacj?

lub te? rozbudow?

.


Parametry OPM-LNB100

Konwerter

OPM-LNB 100

Zakres cz?stotliwo?ci odbioru

10,7 12,75 GHz

Zakres cz?stotliwo?ci wyj?ciowych

950 5450 MHz

Impedancja wyj.

50 Ohm

Poziom szumw

0,7 dB

Zasilanie

6,2 VParametry modu?u OPM-COM

Satelita

 

Wej?cie sygna?u

0.95-3.0 GHz polaryzacja pionowa (V),

3.4-5.45 GHz polaryzacja pozioma (H)

Wyj?cie sygna?u (poziom) - ?wiat?owd

0.95-5.45 GHz (3.5dBm)

Naziemna + DAB

 

Wej?cie sygna?u

88-108 MHz (FM),
217-230MHz (DAB),

470-854MHz (UHF)

Wyj?cie sygna?u (poziom) - ?wiat?owd

88-854MHz (3.5dBm)

Zasilanie

 

Zasilacz

12V

Zasilanie konwertera

6V

Pobr pr?du

-500mA

Z??cza

 

Wej?cie optyczne

FC/PC

Wej?cie SAT

Z??cze N

Wej?cie UHF/DAB

Z??cze F

Wej?cie zasilania

Z??cze FPodane ceny są orientacyjne