RE-OPT Uniwersalny Konwerter Optyczny + Single

Cena: 649.00zł
netto: 527.64zł, stawka vat :23%

RE-OPT Uniwersalny Konwerter Optyczny + Single

Symbol: IOSATLNBOPTR

Uniwersalny konwerter optyczny Relook s?u??cy do kowersji sygna?u sat na optyczny, wbudowany LNB Single

Satelitarny konwerter optyczny Relook jest wysoko wydajnym uniwersalnym konwerterem, pracuj?cym w oknie 1310 nm, dostarczaj?cym szerokopasmowe wyj?cie optyczne, w ktrym wszystkie kombinacje polaryzacji s? zawarte w zakresie jednego pasma cz?stotliwo?ci (950-5450 MHz).

Stosuj?c technologi? laserow? pasmo satelity mo?na przesy?a? przez jeden ?wiat?owd na du?e odleg?o?ci. Umo?liwia to ustawienie systemu, ktry mo?e sterowa? pasywnymi sieciami optycznymi (PON) zanim sygna? zostanie podzielony na wirtualne konwertery dla tradycyjnej instalacji koncentrycznej.

Konwerter optyczny posiada dodatkowe wyjscie na kabel koncentryczny ktre mo?e s?u?y? do:

- ustawienia satelity przy u?yciu miernika satelitarnego
- pod??czenia dekodera satelitarnego

Konwerter RE-OPT Relook do poprawnego dzia?ania musi by? zasilony. S?u?y do tego wyj?cie antenowe na kabel koncentryczny. Konwerter mo?emy zasili? na dwa sposoby:

- pod??czaj?c tuner satelitarny - tuner musi by? w stanie czuwania
- do wyj?cia pod??czaj?c zasilacz 18V z wtykiem TV (mo?liwo?? dokupienia u nas w sklepie)

Przy u?yciu r?nego rodzaju odbiornikw optycznych takich jak quad i quattro mo?liwe jest stworzenie r?nego rodzaju instalacji antenowych w zale?no?ci od potrzeb klienta.

Charakterystyka:

-

uniwersalny satelitarny konwerter z optycznym wyj?ciem
-

konwertuje sygna? SAT na optyczny
-

minimalizuje starty na du?ych odleg?o?ciach
-

wbudowany LNB Single na zwyk?y kabel koncentrycznyParametry techniczne:Podane ceny są orientacyjne