Patchcord jednomodowy SC-SC simplex - 1.5m

Cena: 13.00zł
netto: 10.57zł, stawka vat :23%

Patchcord jednomodowy SC-SC simplex - 1.5m

Symbol: IOSATK?PSIMPLEX

Patchcord ULTIMODE PC-511S to kabel ?wiat?owodowy jednomodowy o d?ugo?ci 1.5 metra zako?czony obustronnie z??czami SC.

Cechy wyr?niaj?ce:

-

z??cza: 1x SC - 1x SC
- jedno w?kno jednomodowe (G.652.D)
- d?ugo?? - 1m
- niska t?umienno??

Patchcord ULTIMODE PC-511S to odcinek jednomodowego kabla ?wiat?owodowego o d?ugo?ci 1 metra. Kabel zako?czony jest z obydwu stron jednym z??czem SC. Z??cza SC s? obecnie najbardziej popularnymi z??czami ze wzgl?du na proste po??czenie zatrzaskowe, prostok?tny przekrj poprzeczny umo?liwiaj?cy g?ste upakowanie z??czy na panelu czy plastikow? konstrukcj? (oczywi?cie poza ferrul?).
Patchcordy ULTIMODE cechuj? si? nisk? t?umienno?ci? oraz ferrul? najwy?szej jako?ci. Ka?dy patchcord przechodzi kontrol? jako?ci (kontrola powierzchni ferruli z??cza ?wiat?owodowego oraz pomiar parametrw transmisyjnych - t?umienno?? wtr?ceniowa i odbiciowa z??czy).
W?kno ?wiat?owodowe u?yte w patchcordach jest w?knem jednomodowym o obni?onym piku wodnym i jest zgodne z zaleceniem ITU-T G.652.D. Zapewnia ono pe?n? kompatybilno?? i mo?liwo?? wykonywania w pe?ni poprawnych spaww ?wiat?owodowych z istniej?c? sieci? ?wiat?owodow?. ?rednie t?umienie ?wiat?owodu wynosi w granicach 0,4 dB/km dla fali o d?ugo?ci 1310nm oraz 0,25 dB/km dla d?ugo?ci fali 1550 nm. Kabel ?wiat?owodowy jest wzmocniony w?knami aramidowymi (Kevlar) oraz posiada os?on? wykonan? z PVC.
W?kna ?wiat?owodowe zgodne z zaleceniem ITU-T G.652.D s? obecnie jednymi z najlepszych jednomodowych standardowych w?kien na rynku. Przed wprowadzeniem zalecenia G.652.D systemy optyczne ze wzgl?du na wysokie t?umienie mog?y mog?y pracowa? w trzech oknach transmisyjnych (I okno: 850nm, II okno: 1310nm, III okno: 1550nm). Systemy optyczne oparte na w?knach z obni?onym pikiem wodnym mog? pracowa? w ca?ym pa?mie od 1280nm - 1650nm.

Parametry techniczne:

Nazwa: ULTIMODE PC-511S
   
D?ugo??: 1.5 m
Typ w?kna: 1x jednomodowy, 9/125
Typ z??czy: SC (A) SC (B)
T?umienno?? wtr?ceniowa [dB]: < 0,25 < 0,25 
T?umienno?? odbiciowa [dB]: > 50 > 50Podane ceny są orientacyjne