Patchcord jednomodowy PC-511D 2xSC-2xSC- 1m

Cena: 25.00zł
netto: 20.33zł, stawka vat :23%

Patchcord jednomodowy PC-511D 2xSC-2xSC- 1m

Symbol: IOSATK?PC-511D

Patchcord ULTIMODE PC-019D to dwa kable ?wiat?owodowe wielomodowe o d?ugo?ci 1.5 metra zako?czone obustronnie z??czami SC.

Patchcord ULTIMODE PC-511D to dwa kable jednomodowe o d?ugo?ci 1 metra zako?czone obustronnie z??czami SC.

Cechy wyr?niaj?ce:

  • z??cza: 1x SC - 1x SC
  • jedno w?kno jednomodowe (G.652.D)
  • d?ugo?? - 1m
  • niska t?umienno??
Patchcord ULTIMODE PC-511D to dwa jednomodowe kable ?wiat?owodowe o d?ugo?ci 1 metra. Kabel zako?czony jest z obydwu stron dwoma z??czami SC.
Z??cza SC s? obecnie najbardziej popularnymi z??czami ze wzgl?du na proste po??czenie zatrzaskowe, prostok?tny przekrj poprzeczny umo?liwiaj?cy,
g?ste upakowanie z??czy na panelu czy plastikow? konstrukcj? (oczywi?cie poza ferrul?).
Patchcordy ULTIMODE cechuj? si? nisk? t?umienno?ci? oraz ferrul? najwy?szej jako?ci. Ka?dy patchcord przechodzi kontrol? jako?ci
(kontrola powierzchni ferruli z??cza ?wiat?owodowego oraz pomiar parametrw transmisyjnych - t?umienno?? wtr?ceniowa i odbiciowa z??czy).
W?kno ?wiat?owodowe u?yte w patchcordach jest w?knem jednomodowym o obni?onym piku wodnym i jest zgodne z zaleceniem ITU-T G.652.D.
Zapewnia ono pe?n? kompatybilno?? i mo?liwo?? wykonywania w pe?ni poprawnych spaww ?wiat?owodowych z istniej?c? sieci? ?wiat?owodow?.
?rednie t?umienie ?wiat?owodu wynosi w granicach 0,4 dB/km dla fali o d?ugo?ci 1310nm oraz 0,25 dB/km dla d?ugo?ci fali 1550 nm.
Kabel ?wiat?owodowy jest wzmocniony w?knami aramidowymi (Kevlar) oraz posiada os?on? wykonan? z PVC.
W?kna ?wiat?owodowe zgodne z zaleceniem ITU-T G.652.D s? obecnie jednymi z najlepszych jednomodowych standardowych w?kien na rynku.
Przed wprowadzeniem zalecenia G.652.D systemy optyczne ze wzgl?du na wysokie t?umienie mog?y mog?y pracowa? w trzech oknach transmisyjnych
(I okno: 850nm, II okno: 1310nm, III okno: 1550nm). Systemy optyczne oparte na w?knach z obni?onym pikiem wodnym mog? pracowa? w ca?ym pa?mie od 1280nm - 1650nm.


Parametry techniczne:

Nazwa: ULTIMODE PC-511D
Kod: L3411
D?ugo??: 1 m
Typ w?kna: 2x jednomodowy, 9/125
Typ z??czy: SC (A1) SC (A2) SC (B1) SC (B2)
T?umienno?? wtr?ceniowa [dB]: < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25
T?umienno?? odbiciowa [dB]: > 50 > 50 > 50 > 50
Podane ceny są orientacyjne