Nazwa Krótki opisCena brutto
Nazwa Krótki opisCena brutto
przelotka okienna bia?aZalecana przy przeprowadzaniu kabla koncentrycznego przez futryny okienne i drzwiowe.5.00
Przelotka okienna Axing SAK 25-02, z?ocone FZalecana przy przeprowadzaniu kabla koncentrycznego przez futryny okienne i drzwiowe. Nie pogarsza parametrw sygna?u antenowego. z?ocone ko?cwki wtyku F, d?ugo?? 0,25m13.00
Przelotka okienna Technikabel 12cmPrzelotka okienna o d?ugo?ci 12cm, zalecana przy przeprowadzaniu kabla koncentrycznego przez futryny okienne i drzwiowe. Nie pogarsza parametrw sygna?u antenowego. Pakowana w kartonik14.00
Przelotka okienna Technikabel 30cmPrzelotka okienna o d?ugo?ci 30cm, zalecana przy przeprowadzaniu kabla koncentrycznego przez futryny okienne i drzwiowe. Nie pogarsza parametrw sygna?u antenowego. Pakowana w kartonik16.00
przelotka, adapter okienny "Ultra Slim" 25cmZalecana przy przeprowadzaniu kabla koncentrycznego przez futryny okienne i drzwiowe - ultra p?aska, d?ugo?? 25cm15.00
przelotka, adapter okienny "Ultra Slim" 30cmZalecana przy przeprowadzaniu kabla koncentrycznego przez futryny okienne i drzwiowe - ultra p?aska, d?ugo?? 30cm22.00
przelotka, adapter okienny "Ultra Slim" 50cmZalecana przy przeprowadzaniu kabla koncentrycznego przez futryny okienne i drzwiowe - ultra p?aska, d?ugo?? 50cm29.00
zab. przepi?ciowe DSE OPF-10Zabezpieczenie sprz?tu TV SAT przed przepi?ciami powsta?ymi w czasie wy?adowa? atmosferycznych.10.00
zab. przepi?ciowe DSE OPF-30Zabezpieczenie przeciwprzepi?ciowe zabezpiecza sprz?t TV SAT przed przepi?ciami powsta?ymi w czasie wy?adowa? atmosferycznych, ktre po kablu koncentrycznym mog? uszkodzi? sprz?t (multiswitche, wzmacniacze, dekodery, telewizory itp.). 10.00
zab. przepi?ciowe 5-2500 MHz AX SZU 6-02 na FZabezpieczenie sprz?tu TV SAT przed przepi?ciami powsta?ymi w czasie wy?adowa? atmosferycznych - na wtyk f15.50
zab. przepi?ciowe 47-2500 MHz AX SZU 6-01 na IECZabezpieczenie sprz?tu TV SAT przed przepi?ciami powsta?ymi w czasie wy?adowa? atmosferycznych - na IEC15.00
zab. przepi?ciowe 5-2500 MHz DigitsatZabezpieczenie sprz?tu TV SAT przed przepi?ciami powsta?ymi w czasie wy?adowa? atmosferycznych.10.00
Izolator galwaniczny (5-2400MHz) SignalIzolator galwaniczny (5-2400MHz) Signal, z??cze F nakr?cane, stalowe 6,8 mm, ktry mo?na stosowa? na wyj?ciu ka?dego wzmacniacza budynkowego15.50
Izolator galwaniczny (5-2400MHz) DSE SGI-10Izolator galwaniczny (5-2400MHz) DSE SGI-10, z??cze F nakr?cane, stalowe 6,8 mm, ktry mo?na stosowa? na wyj?ciu ka?dego wzmacniacza budynkowego15.00
Wtyk G?o?nikowy "Banan" SimpleLock CLICKTRONICWtyk "banan" CLICKTRONICdo monta?u kabli g?o?nikowych. Posiada poz?acane styki, ktre zapewniaj? optymalne po??czenie i minimalny opr transmisji.Zestaw 4sztuk spakowane w kartonik.99.00
Wtyk G?o?nikowy "Y" SimpleLock CLICKTRONICZestaw kompaktowych wtyczek -Y do monta?u o przekroju do 4,0mm2. Posiada 24- karatowe poz?acane styki. Gwarancja optymalnego po??czenia i minimalnego oporu transmisji. Zestaw 4sztuk spakowane w kartonik.99.00
Z??cze Space gniazdo BNC / wtyk RCAZ??cze budynkowe, wtyk Space: ?e?skie gniazdo BNC / wtyk m?ski RCA CHINCH1.50
Z??cze Space Gniazdo BNC / wtyk F Z??cze budynkowe Space Gniazdo BNC ?e?skie / wtyk F m?ski 1.50
Z??cze Space Gniazdo BNC / gniazdo F Z??cze budynkowe Space Gniazdo BNC ?e?skie / gniazdo F ?e?skie1.50
Z??cze Space beczka gniazdo BNC / gniazdo BNC Z??cze budynkowe, ??cznik Beczka Space BNC gniazdo ?e?skie na BNC ganiazdo ?e?skie1.60
przej?cie Space Gn. F/ Gn. TV k?toweprzej?cie gniazdo f-gniazdo TV k?towe 1.80
przej?cie Gn. F/Gn. TV SPACE kompresyjne??cze kompresyjne IEC ?e?skie na kabel typu 6 np. tc6, RG6. 2.20
przej?cie Gn. F/Gn. TV HQ kompresyjne Z??cze kompresyjne IEC ?e?skie na kabel RG6. 2.80
przej?cie Space Gn. F / Gn. TV prosteGniazdo F / Gniazdo TV1.00
przej?cie Space Gn. F / Gn. TV proste - 100szt.Gniazdo F / Gniazdo TV.80.00
Gniazdo TV samokompresyjne, Self InstallGniazdo F / gniazdo TV samozaciskaj?ce si?, nie wymagaj?ce dodatkowych narz?dzi4.80
przej?cie F Gniazdo F - Gniazdo RCAprzej?cie F Gniazdo F - Gniazdo RCA1.50
przej?cie F Gniazdo F - Wtyk RCAprzej?cie F Gniazdo F - Wtyk RCA1.50
Z??cze Space gniazdo TV / wtyk ChinchZ??cze budynkowe Space gniazdo TV ?e?skie / wtyk m?ski RCA, Chinch1.50
gniazdo TV SPACE Twist nakr?cane z??cze nakr?cane na kabel RG6 zako?czone gniazdem TV1.60
wtyk TV SPACE Twist nakr?canyz??cze nakr?cane na kabel RG6 z wtykiem TV1.60
Gniazdo TV IEC Televes WKG 4131Wysokiej jako?ci z??czka k?towa zako?czona gniazdem telewizyjnym. Pe?ne ekranowanie z??cza zapewniaj?ce bezb??dny odbir sygna?w cyfrowych.3.00
k?towe gniazdo TV nakr?cane - Telmor WKG 506Solidne k?towe wtyki WKG, gniazdo TV "?e?skie", nakr?cane na kabel.2.50
Wtyk TV IEC Televes WKW 4130Wysokiej jako?ci z??czka k?towa zako?czona wtykiem telewizyjnym. Pe?ne ekranowanie z??cza zapewniaj?ce bezb??dny odbir sygna?w cyfrowych.2.50
k?towy wtyk TV nakr?cany - Telmor WKW 506Solidne k?towe wtyki WKG, wtyk TV "m?ski", nakr?cany na kabel.2.50
gniazdo TV nakr?cane - Telmor WPG 306Solidnie wykonany wtyk WPG, gniazdo TV "?e?ski", nakr?cane na kabel. 2.50
wtyk TV nakr?cany - Telmor WPW 306Solidnie wykonany wtyk WPW TV "m?ski", nakr?cany na kabel. 2.50
przej?cie Space Gn. F / Wt. TV prostyprzej?cie Gniazdo F / Wtyk TV prosty1.00
przej?cie Space Gn. F / Wt. TV prosty - 100sztGniazdo F / Wtyk TV70.00
przej?cie Space Gn. F/ Wt. TV k?toweprzej?cie gniazdo f-wtyk TV k?towe 1.70
przej?cie Gn. F/Wt. TV SPACE kompresyjne ??cze kompresyjne IEC m?skie na kabel typu 6 np. tc6, RG6. 2.20
przej?cie Gn. F/Wt. TV HQ kompresyjne Z??cze kompresyjne IEC m?skie na kabel RG6. 2.80
Wtyk TV samokompresyjny Self InstallGniazdo F / wtyk TV samozaciskaj?ce si?, nie wymagaj?ce dodatkowych narz?dzi4.50
wtyk TV SPACE zaciskanyz??cze zaciskane na kabel RG6 z wtykiem TV3.00
??cznik RCA: gn RCA - gn RCA nikiel czerwonePrzej?cie RCA : Gniazdo RCA - Gniazdo RCA nikiel czerwone HQ, z??cze wykorzystywane do po??cze? audio (video).4.50
??cznik RCA: gn. RCA - gn. RCA nikiel czarnePrzej?cie RCA : Gniazdo RCA - Gniazdo RCA nikiel czarne HQ, z??cze wykorzystywane do po??cze? audio (video).4.50
??cznik przewodu antenowego, 1x beczka FFWtyk FF ??cz?cy dwa odcinki kabla koncentrycznego. 5.50
??cznik przewodu antenowego, 2x beczka FF??cznik przewodu antenowego typu beczka 2x gniazdo F 2x gniazdo F z uziemieniem, w zestawie dwa wkr?ty monta?owe. 7.00
??cznik przewodu antenowego, 4x beczka FF??cznik przewodu antenowego typu beczka 4x gniazdo F 4x gniazdo F z uziemieniem. Wykonany z materia?w zapewniaj?cych du?? wytrzyma?o?? na korozj? 12.00
wtyk FF beczka Spacetronik Bardzo solidna z??czka przewodu koncentrycznego (beczka) gn F - gn F z poz?acanymi stykami gniazd.2.00
wtyk FF beczka -paczka 100sztWtyk FF ??cz?cy dwa odcinki kabla koncentrycznego. Paczka 100 sztuk40.00
wtyk FF beczka - 1sztWtyk FF ??cz?cy dwa odcinki kabla koncentrycznego. 0.50
wtyk FF beczka "U" - 1sztWtyk FF ??cz?cy dwa odcinki kabla koncentrycznego, kszat? litery "U" 4.50
przej?cie Gn.F - 2x Gn.F (trjnik beczka)Beczka potrjna F: gniazdo F - 2 gniazda F 1.50
??cznik typu FM FM (beczka podwjna) Beczka podjna do po??czenia urz?dzenia zako?czonego gniazdem F1.70
??cznik beczka szybka wtyk FM-FMWtyk szybki FM-FM typu beczka podjna, przy pomocy tego przej?cia mo?na po??czy? urz?dzenia zako?czone gniazdem F np. rozga???niki, multiswitche itp.2.00
beczka podwjna szybka wtyk F - wtyk FWtyk szybki FM-FM typu beczka podjna, przy pomocy tego przej?cia mo?na po??czy? urz?dzenia zako?czone gniazdem F np. rozga???niki, multiswitche itp.2.00
??cznik przewodu antenowegoS?u?y do ??czenia przewodu koncentrycznego w instalacjach domowych0.80
Z??cze Space wtyk BNC / 2Gn.BNC - trjnikprzej?ciwka wtyk BNC na 2 gniazda BNC3.00
Z??cze Space wtyk BNC / gniazdo RCA z??cze budynkowe Space wtyk BNC m?ski / gniazdo RCA ?e?skie1.70
Z??cze Space wtyk BNC / skr?caneWtyk BNC do telewizji przemys?owej do prostego zarabiania z z?otym pinem.5.00
Z??cze Space wtyk BNC / Wtyk RCAZ??cze, przej?cie budynkowe - Gniazdo Space z wtykiem m?skim BNC na wtyk RCA, CHINCH1.60
Z??cze Space wtyk BNC / gniazdo FZ??cze budynkowe, wtyk BNC m?ski / gniazdo F ?e?ske1.80
Z??cze Space wtyk BNC zaciskany na RG6Z??cze budynkowe, wtyk BNC zaciskasny na kabel RG61.20
Wtyk F 4.8mm/18.5mmWtyk F 4,8mm/18,5mm - 1szt.0.60
Wtyk F nakr?cany 4mm niklowanyWysokiej jako?ci wtyk F niklowany, nakr?cany na przewd koncentryczny cienki 4mm, d?ugo?? wtyku 20mm. 1.20
wtyk F - 5mm na kabel KH3Wtyk F karbonowy na kabel antenowy KH3 o ?rednicy 5mm0.80
wtyk 5.1 SELF Instal (nakr?cany Cabelcon)niebieskiZ??cze F do samodzielnego zaciskania przy nakr?caniu bez uzycia narz?dzi na kabel RG6.1.65
wtyk 4.9 SELF Instal (nakr?cany Cabelcon) ??tyZ??cze F do samodzielnego zaciskania przy nakr?caniu bez uzycia narz?dzi na kabel RG6.1.60
wtyk F HiQ digiality (na kabel RG6)Wysokiej jako?ci wtyk F nakr?cany, RG6 Diagiality, solidne wykonanie.1.01
przej?cie Gn. F / Wt. F szybkie k?toweKonfiguracja gniazdo F - wt F "szybki"k?towy1.50
przej?cie Wt. F / Gn. TVWtyk F / Gniazdo TV.1.00
wtyk F K?towyZ??cze F k?towe nakr?cany na fk?1.70
wtyk F kompresyjny Megasat HQ 7,0 mmWysokiej jako?ci wtyk F kompresyjny 7,0mm blue o szerokim i solidnym zako?czeniu na przewd RG6. D?ugo?? wtyku przed zaci?ni?ciem 32mm. Cena za sztuk?2.00
wtyk F kompresyjny Megasat HQ 7,0 mm - 50sztWysokiej jako?ci wtyk F kompresyjny 7,0mm yellow o szerokim i solidnym zako?czeniu na przewd RG6. D?ugo?? wtyku przed zaci?ni?ciem 32mm. Paczka 50 sztuk89.00
wtyk F kompresyjny Megasat HQ 7,3 mmWysokiej jako?ci wtyk F kompresyjny 7,3mm yellow o szerokim i solidnym zako?czeniu na przewd RG6. D?ugo?? wtyku przed zaci?ni?ciem 32mm. Cena za sztuk?2.00
wtyk F kompresyjny Megasat HQ 7,3 mm - 50sztWysokiej jako?ci wtyk F kompresyjny 7,3mm yellow o szerokim i solidnym zako?czeniu na przewd RG6. D?ugo?? wtyku przed zaci?ni?ciem 32mm. Paczka 50 sztuk89.00
Wtyk F Megasat nakr?cany srebrny 7,0/20mm - 100sztWysokiej jako?ci wtyk F nakr?cany na przewd koncentryczny 7/20mm,paczka 100szt50.00
z??cze F zaciskane SPACE na kabel RG6 z gumk?Z??cze F zaciskane ( z gumk?) na kabel RG6 za pomoc? zaciskarki.0.75
z??cze F zaciskane SPACE na kabel RG6 (op.100szt) Z??cze F zaciskane na kabel RG6 za pomoc? zaciskarki.- opakowanie 100szt Wersja z gumk? uszczelniaj?ca.49.00
wtyk F kompresyjny Space Blue z uszczelk?Kompresyjne z??cze z uszczelk? na kabel RG61.20
wtyk F kompresyjny Space SelfCMP z uszczelk?Wtyk typu F kompesyjny z uszczelk? na przewd koncentryczny RG6.1.60
wtyk F kompresyjny PPC CMPMC37 N35 5.0mmWysokiej jako?ci wtyk F kompresyjny na przewd 5.0mm.3.60
WT.F EX-6-XL Aqua Tight - kompresyjny , wodoszcz.Kompresyjne wodoodporne z??cze na kabel RG6 najwy?szej jako?ci 3.00
z??cze PPC EX6-49/83 N46-wtyk F kompresyjny na RG6Solidnie wykonane z??cze kompresyjne PPC na kabel koncentryczny RG62.50
wtyk F kompresyjny Space Conne z uszczelk?Solidnie wykonane z??cze kompresyjne z dodatkow? uszczelk? na konwerter na kabel koncentryczny RG61.30
Wtyk F Space Self Instal RG6, srebrnyZ??cze F do samodzielnego zaciskania przy nakr?caniu bez uzycia narz?dzi na kabel RG6.1.50
wtyk F kompresyjny SPACE na RG59Kompresyjne z??cze na kabel RG6, szczelne i odporne na warunki atmosferyczne. Przeznaczony dla kabli kocentrycznych cie?szych1.20
wtyk F kompresyjny SPACE na RG6Kompresyjne z??cze na kabel RG6 grubszy, szczelne i odporne na warunki atmosferyczne. Przeznaczony dla kabli kocentrycznych grubszych1.25
wtyk F 11/6mm nakr?cane na kabel RG11wtyk f nakr?cany na kabel koncentryczny RG114.50
Wtyk F Nakr?cany RG6 HQ 6,8mm dl.18mm -100szttradycyjne Wtyki ko?cowe F do kabla koncentrycznego RG6.36.00
Wtyk F Nakr?cany RG6 HQ 6,5mm dl.18mm -100sztNakr?cane wtyki ko?cowe F o ?rednicy 6,5mm do kabla koncentrycznego RG6.36.50
Wtyk F Nakr?cany RG6 HQ, CU 22,5mm, d?ugi -100sztWtyki ko?cowe F do kabla koncentrycznego RG6, d?ugie49.00
wtyk F nakr?cany AX 6,5mmWtyki ko?cowe F do kabla koncentrycznego RG6.35.00
wtyk F nakr?cany RG6 HQ 7,2mm dl.18mm -100sztWtyki ko?cowe F do kabla koncentrycznego RG6. Srednica 7,2 mm50.00
Wtyk F nakr?cany na RG6 7mm/18mm - 100sztDobrze wykonane, selekcjonowane wtyki F na grubsze kable RG6 z wi?kszym oplotem ?rednica 7mm, d?ugo?? wtyku 18mm, wtyk niklowany, opakowanie 100szt30.00
Wtyk F nakr?cany na RG6 7mm/20mm - 100sztDobrze wykonane, selekcjonowane wtyki F na grubsze kable RG6 z wi?kszym oplotem ?rednica 7mm, d?ugo?? wtyku 20mm, wtyk niklowany, opakowanie 100szt35.00
Wtyk F nakr?cany, niklowany 8.2 mm/20mm Big Nut CUWtyk F nakr?cany niklowany na przewd RG8U 8,2mm. D?ugo?? wtyku 20mm.1.50
Wtyk F samokompresyjny Self InstallZ??cze kompresyjne na kabel koncentryczny RG6 z konstrukcj? bazuj?c? na technice self install nie wymagaj?ce urzycia zaciskarki ani si?y2.50
wtyk F Space 6.8mm/20mm z uszczelnieniem - 100sztWtyk F bardzo dobrej jako?ci o ?rednicy 6.8mm i d?ugo?ci 20mm z uszczelk? gumk? nakr?cane na kable RG629.00
przej?cie Gn. F / Wt. F szybkiKonfiguracja gniazdo F - wt F "szybki"., wtyk F szybki, szybka fka1.00
Z??cze Twist nakr?cane wtyk F szybkiZ??cze Twist na kabel kocentryczny zako?czony wtykiem F szybkim.1.20
wtyk F TW4 z uszczelk? (na kabel RG6) dobrywtyk f na kabel koncentryczny RG6 z gumk? 50.00
Wtyk F nakr?cany niklowany 5,2mm/20mm Big Nut CUWysokiej jako?ci wtyk F niklowany o du?ej nakr?tce, nakr?cany na przewd koncentryczny ? 5,2mm, d?ugo?? wtyku 20mm.1.20
Wtyk F nakr?cany niklowany 6,5mm/20mm Big Nut CUWysokiej jako?ci wtyk F niklowany o du?ej nakr?tce, nakr?cany na przewd koncentryczny ? 6,5mm, d?ugo?? wtyku 20mm.1.00
Wtyk F nakr?cany niklowany 7mm/20mm Big Nut CUWysokiej jako?ci wtyk F niklowany o du?ej nakr?tce, nakr?cany na przewd koncentryczny ? 7mm, d?ugo?? wtyku 20mm.1.00
Wtyk F nakr?cany wodoodporny 7mm/28mm Big Nut CUWysokiej jako?ci wtyk F niklowany wodoodporny o du?ej nakr?tce, nakr?cany na przewd koncentryczny 7,0mm d?ugo?? wtyku 28mm. Wtyk dwucz??ciowy + gumki.2.00
Wtyk F nakr?cany niklowany 7,3mm/20mm Big Nut CUWysokiej jako?ci wtyk F niklowany o du?ej nakr?tce, nakr?cany na przewd koncentryczny ? 7,3mm d?ugo?? wtyku 20mm.1.00
przej?cie Wt. F / Wt. TVWtyk F / Gniazdo TV.1.40
Wtyk F Nakr?cany RG6 6,5 dl.18mm Z?ocone -100sztWtyk ko?cowy F do kabla koncentrycznego RG6, z?ocony60.00
Wtyk F Megasat nakr?cany z?ocony 7,0/20mm -1sztDobrze wykonane, poz?acane wtyki F o pogrubionym szerokim zako?czeniem na grubsze kable RG6 z wi?kszym oplotem ?rednica 7mm, d?ugo?? wtyku 20mm. 1.00
Wtyk F Megasat nakr?cany z?ocony 7,0/20mm -100sztDobrze wykonane, poz?acane wtyki F o pogrubionym szerokim zako?czeniem na grubsze kable RG6 z wi?kszym oplotem ?rednica 7mm, d?ugo?? wtyku 20mm. Ergonomiczne plastikowe prze?roczyste zakr?cane opakowanie.89.00
Wtyk F Megasat nakr?cany z?ocony 7,3/20mm -1sztDobrze wykonane, poz?acane wtyki F o pogrubionym szerokim zako?czeniem na grubsze kable RG6 z wi?kszym oplotem ?rednica 7.3mm, d?ugo?? wtyku 20mm. 1.00
Wtyk F Megasat nakr?cany z?ocony 7,3/20mm -100sztDobrze wykonane, poz?acane wtyki F o pogrubionym szerokim zako?czeniem na grubsze kable RG6 z wi?kszym oplotem ?rednica 7.3mm, d?ugo?? wtyku 20mm. Ergonomiczne plastikowe prze?roczyste zakr?cane opakowanie.89.00
os?ona wtyku F, gumka na wtyk F, czarnaZabezpieczenie gumowe wtyku F. 0.80
os?ona wtyku F, gumka na wtykF czarna - op. 100sztZabezpieczenie gumowa wtyku F. Paczka 100sztuk 50.00
Z??cze Space wtyk RCA poz?acanyZ??cze Space wtyk RCA do samodzielnego montazu na kablu. Solidnie wykonanie.2.50
Rezystor obci??eniowy ko?cowy Space R75rezystor ko?cowy 75ohm na gniazdo typu F, sztuka0.90
Rezystor obci??eniowy ko?cowy Space R75 -100szt.Rezystor ko?cowy 75ohm na gniazdo typu F. Paczka 100szt60.00
z??cze trjnik wt.tv-2xgn.tvrozga???nik gniazda TV3.00
przej?cie wtyk TV / wtyk TVsolidnie wykonane przej?cie wtyk TV - wtyk TV0.80
Adapter SC APC Simplex SMZ??czka jednomodowa SC/APC simplex pozwala na ??czenie jednomodowych w?kien ?wiat?owodowych, idealnie sprawdza si? w skrzynkach telekomunikacyjnych aTSM-PT i aTSM-NT5.00
wtyk telefoniczny 6P4CWtyk 6P4C do kabla telefonicznego lub do skr?tki komputerowej wtyki do splitera small/big card oraz do modemu/czytnika FTA.0.50
wtyk sieciowy modularny RJ45 8P8C Typ z??cza stosowany w sieci telefonicznej s?u??cy do pod??czania modemw0.50
Wtyk sieciowy RJ45 8P8C w os?onieTyp z??cza stosowany w sieci telefonicznej s?u??cy do pod??czania modemw - solidne wykonanie z os?on?1.00
Adapter RJ45 - crossoverAdapter RJ45 Cat. 5 crossover. Z??cza s?u?y do zmiany kabla enthernet 1:1 na przewd crossover.8.00
przy??cze do ??czenia kabla tel. na wtyki 6p4cZ??czka modularna do po??czenia kabla telefonicznego GNIAZDO-GNIAZDO RJ- 11 (6P4C)1.60
??cznik Connection box kabli sieciowych CAT6+ STP Ramka s?u??ca do po??czenia dwch kabli sieciowych cat.6+, STP, solidne wykonanie.18.00
przy??cze do ??czenia kabla rj45 na wtyki 8p8cZ??czka modularna do po??czenia kabla sieciowego GNIAZDO-GNIAZDO RJ- 45 (8P8C)3.00
Z??cze RJ45 Keystone Cat.5e STP ekranowaneZ??cze RJ45 do ??czenia kabli sieciowych, Cat.5e STP ekranowane 8.00
Z??cze RJ45 Keystone Cat.6 STP ekranowaneZ??cze RJ45 do ??czenia kabli sieciowych, Cat.6 STP ekranowane 9.00
Wtyk sieciowy RJ45 8P8C samozaciskowyWtyk sieciowy RJ45 8P8C do zarobienia na przewodzie UTP CAT 5/6 bez dodatkowych narz?dzi takich jak zaciskarka.10.00

Podane ceny są orientacyjne