Nazwa Krótki opisCena brutto
Nazwa Krótki opisCena brutto
Dodatkowy akumulator alarmu SHA Zapasowy oryginalna bateria do centralki alarmu Space Home Alarm Server, z dedykowan? wtyczk? do alarmu.25.00
Kamera Etiger Wew?trzna IP SAC-CAM2 WiFiKamera IP dzia?aj?ca poprzez sie? WiFi. Wbudowane 8 did LED, ?atwa, bezprzewodowa konfiguracja, darmowe P2P do zdalnego podgl?du obrazu na Android, Apple oraz przegl?dark? internetow?. Nowoczesny design.249.00
Alarm Etiger S2-TL Secual PSTN (Komplet x2)Zestaw domowej ochrony S2-TL Secual Etiger to elegancka centrala alarmowa z wbudowanym akumulatorem i syren?. Zestaw zawiera 2 piloty, 2 klucze RFID, 2 czujki ruchu PIR, 2 czujki otwierania okna lub drzwi. Mo?liwo?? programowania.649.00
Alarm Etiger S3-Sim Secual GSM (Komplet x2)Domowy alarm S3-Sim Secual Etiger z central? zarz?dzaj?ca z wbudowanym akumulatorem i syren?. Zestaw zawiera 2 piloty, 2 klucze RFID, 2 czujniki ruchu PIR, 2 czujniki otwarcia okna/drzwi. Obs?uga GSM, powiadomienia SMS.749.00
Alarm Etiger S3-Sim Secual GSM Zestaw z Kamer? IPDomowy alarm S3-Sim Secual Etiger z central? zarz?dzaj?ca z wbudowanym akumulatorem i syren?. Zestaw zawiera 2 piloty, 2 klucze RFID, 2 czujniki ruchu PIR, 2 czujniki otwarcia okna/drzwi, kamera IP WiFi. Obs?uga GSM, SMS.1049.00
Alarm Etiger S3-Sim Secual GSM Mini (Komplet x1)Domowy alarm S3-Sim Secual Etiger Mini z central? zarz?dzaj?ca z wbudowanym akumulatorem i syren?. Zestaw zawiera 2 piloty, 2 klucze RFID, 1 czujniki ruchu PIR, 1 czujniki otwarcia okna/drzwi. Obs?uga GSM, SMS.599.00
Alarm Etiger S4 Combo Secual GSM + PSTN /Zestaw x2Zestaw alarmu S4 Combo Secual dzial?j?cy z kartami GSM i lini? telefoniczn? PSTN wbudowany wy?wietlacz LCD, akumulator i syrena. Zestaw z 2 pilotami, 2 kluczami RFID, oraz najnowsza wersja 2 czujnikw ruchu PIR i 2 magnetycznych. 1049.00
Alarm Etiger S4 Combo Secual GSM+PSTN z kamera IPZestaw alarmu S4 Combo Secual dzial?j?cy z kartami GSM i lini? telefoniczn? PSTN wbudowany wy?wietlacz LCD, akumulator i syrena. Zestaw z 2 pilotami, 2 kluczami RFID, oraz najnowsza wersja 2 czujnikw ruchu PIR i 2 magnetycznych dodatkowo kamera IP.1249.00
Alarm SHA Zestaw G90 GSM x1 BezprzewodowyNowa generacja alarmu Space Home Alarm G90 GSM, z mo?liwo?ci? zdalnego sterowania poprzez mobiln? aplikacj?. Zestaw zawiera: panel steruj?cy, czujk? ruchu PIR, czujk? otwarcia okna/drzwi, 2 piloty. Wbudowana bateria litowo-jonowa.499.00
Zestaw alarm bezprzewdowy GSM Spacetronik SP-10A Zestaw alarmu bezprzewodowego z powiadomieniami GSM - GPRS. Komplet to centrala Spacetronik SP-10A z czujnikami: magnetyczy, ruchu PIR oraz 2 piloty, syrena wew. Alarm obs?ugiwany przez poprzez darmow? aplikacj? na Androida/iOS. Wbudowany akumulator.399.00
Alarm SHA Zestaw GSM / PSTN x1 BezprzewodowyZestaw alarmu bezprzewodowego z serwerem Space Home Alarm z czujkami: otwarcia drzwi lub okna, ruchu PIR oraz 2 pilotami . Obs?uguje polskie linie telefoniczne oraz operatorw GSM. Wbudowana bateria litowo-jonowa499.00
Alarm SHA Zestaw GSM (3xPIRr+3xOtwarcia+Syr.) WiFiZestaw alarmu bezprzewodowego z serwerem Space Home Alarm z czujkami: 3 x otwarcia drzwi lub okna, 3 x ruchu PIR oraz 2 pilotami i bezprzewodowa syrena . Obs?uguje polskie linie telefoniczne oraz operatorw GSM. Wbudowana bateria litowo-jonowa899.00
Centrala SHA GSM i PSTN BezprzewodowaSerwer Space Home Alarm jest to centrala alarmu z wy?wietlaczem LCD oraz dotykow? klawiatur?. Obs?uguje polskie linie telefoniczne oraz operatorw GSM dzi?ki czemu informacj? docieraj? do ciebie na telefon oraz do firmy ochroniarskiej.349.00
Czujnik alarmowy zalania Spacetronik SP-ALWFD01Przewodowa czujka zalania, wsp?pracuj?ca z ka?d? central? alarmow?. Kolor bia?y, ?atwy i szybki monta?. 39.00
Przewodowy Czujnik Ruchu Space PIR SP-ALWPIRC01Przewodowa czujka sufitowa PIR, sygna? podczerwieni w kszta?cie "kurtyny pionowej". Wbudowana soczewka Fresnela, nie reaguje na temperatur? poni?ej temp. cz?owieka. W zestawie uchwyt do monta?u oraz akcesoria.69.00
Przewodowy Czujnik Ruchu Space PIR SP-ALWPIRCC01Przewodowa czujka ruchu PIR, sygna? podczerwieni w kszta?cie "kurtyny pionowej". Wbudowana soczewka Fresnela, nie reaguje na temperatur? poni?ej temp. cz?owieka. W zestawie uchwyt do monta?u oraz akcesoria.69.00
Przewodowy Czujnik Ruchu Space PIR SP-ALWPIRCW01Przewodowa czujka PIR, sygna? podczerwieni wykrywaj?cy ruch. Wbudowana soczewka Fresnela, nie reaguje na temperatur? poni?ej temp. cz?owieka. W zestawie uchwyt do monta?u oraz akcesoria.69.00
Przewodowy Czujnik Ruchu Space PIR SP-ALWPIRW01Przewodowa czujka sufitowa PIR, sygna? podczerwieni wykrywaj?cy ruch. Wbudowana soczewka Fresnela, nie reaguje na temperatur? poni?ej temp. cz?owieka. Wszystkie k?ty widzenia, o ?rednicy 8 m, wysoko?? max. 5m69.00
Czujnik alarmowy dymu Spacetronik SP-ALWSD01Przewodowy czujnik dymu z wbudowan? syren?. Mo?liwo?? zamontowania bezprzewodowego modu?u do obs?ugi czujki. Wbudowana dioda LED, przycisk testu. ?atwy monta?.69.00
Czujnik ruchu PIR ukryta kamera DVR SP-PIRALCAM02Rejestrator DVR z wbudowan? ukryt? kamer? w czujce PIR , nagrywaj?cy obraz z d?wi?kiem w rozdzielczo?ci 640x480 . Obiektyw 1/6.5 "CMOS OV Chip, obs?uga kart SD do 32 GB, wbudowana bateria 3.7V (do 3h pracy)419.00
ES-D5A Bezprzewodowa Czujka Dymu Bezprzewodowa czujka Etiger dymu dzia?aj?ca nawet do 80m w otwartej przestrzeni.129.00
ES-D3A Bezprzewodowa Czujka Magnetyczna - 80mBezprzewodowa czujka magnetyczna otwarcia drzwi lub okna, mo?e by? uzupe?nieniem systemw alarmowych Etiger Secual S2, S3. ?atwy i szybki monta?.79.00
ES-D4A Bezprzewodowa Czujka Magnetyczna do 300mBezprzewodowa czujka magnetyczna otwarcia drzwi lub okna, dzi?ki antenie dzia?a ona na du?? odleg?o?? - nawet do 300m od serwera.139.00
ES-D1A Bezprzewodowa Czujka Ruchu Bezprzewodowa czujka ruchu, mo?e by? uzupe?nieniem systemw alarmowych Etiger Secual S2, S3. Dzi?ki zaawansowanej technologi pozwoli na adaptacj? czujnika do panuj?cych warunkw atmosferycznych. ?atwy i szybki monta?.119.00
ES-D2A Bezprzewodowa Czujka Ruchu 2xPIR-PETBezprzewodowa czujka ruchu, mo?e by? uzupe?nieniem systemw alarmowych Etiger Secual S2, S3. Czujnik ES-D2A wyr?nia si? tym, ?e posiada dwa okienka detekcji np. ustawiamy wag? uruchomienia pow. 25kg, ktra wykluczy zwierz?ta domowe.129.00
Czujnik SHA Otwarcia Bramy Magnetyczny Bezprzewod.Bezprzewodowa czujka magnetyczna wykrywa otwieranie lub zamykanie ka?dej bramy/drzwi gara?u. Magnez metalizowany mo?e by? zainstalowany na drzwiach a cz??? transmitera na pod?odze za pomoc? ?rub.59.00
Czujnik SHA Otwarcia Drzwi/Okna BezprzewodowyBezprzewodowa czujka otwierania drzwi/okna Space Home Alarm pozwoli ci zabezpieczy? ka?de drzwi/okno. Informacja o otwieraj?cych si? drzwiach lub oknie zostaje wys?ana do centrali.45.00
Czujnik SHA Ruchu i Temp. PIR Dual Anti AnimalBezprzewodowa czujka Space Home Alarm PIR Dual Anti Animal to podwjna czujka, ktra wykrywa nie tylko zmian? temperatury i ruch cz?owieka, ale tak?e zwierz?t powy?ej 20 kg. Jej czujniki s? bardzo czu?e a zarazem odporne na warunki atmosferyczne.69.00
Czujnik SHA Ruchu i Temp. 2xPIR Anti AnimalCzujka PIR z zawansowan? technologi? bezpiecze?stwa. Dzi?ki wbudowanym 2 x podwjna czujka podczerwieni PIR wykrywa z bardzo du?? dok?adno?ci?. Funkcja Anti-animal mo?e zapobiec przed w??czeniem alarmu przez koty, psy itp. 279.00
Czujnik SHA Ruchu i Temp. PIR Dual InteligentBezprzewodowa czujka ruchu Space Home Alarm PIR Dual Inteligent pozwoli ci wykry? ka?dy ruch oraz zmian? temperatury w zasi?gu jej wykrywania. ?atwy monta? oraz wysokiej jako?ci wyko?czenie sprawia ?e jest wytrzyma?a i trwa?a.59.00
Czujnik SHA Ruchu i Temp. PIR Dual Inteligent SO4Nowa generacja bezprzewodowej czujki ruchu Space Home Alarm PIR Dual Inteligent S04 pozwoli ci wykry? ka?dy ruch oraz zmian? temperatury w zasi?gu jej wykrywania. ?atwy monta? oraz wysokiej jako?ci wyko?czenie sprawia ?e jest wytrzyma?wytrzyma?a i trwa?a.75.00
Czujnik SHA Ruchu Sufitowy 360 BezprzewodowyBezprzewodowa czujka sufitowa Space Home Alarm 360, ktra po wykryciu zamiany temperatury wysy?a bezprzewodowy sygna? cyfrowy do centrali. ?atwy monta?, solidne oraz wysoka jako?? wykonania.79.00
ARCUS MEMO zestaw wideodomofonowy LCD 7" CzarnyJednorodzinny zestaw wideodomofonowy o nowoczesnym designie ORNO ARCUS MEMO z wy?wietlaczem LCD 7"649.00
Wideodomofon dzwonek IP P2P Huanso CT518W-LX WiFiVideodomofon IP z Wifi, pozwala porozmawia? z go?ciem przy drzwiach za pomoc? smartfona b?d? tabletu przy u?yciu aplikacji na systemy Android lub iOS, polski interfejs, system P2P499.00
Wideodomofon dzwonek IP P2P Huanso CT568W-LX WiFiVideodomofon IP z Wifi, metalowa obudowa, wbudowana pami?? 8GB, pozwala porozmawia? z go?ciem przy drzwiach za pomoc? smartfona b?d? tabletu przy u?yciu aplikacji na systemy Android lub iOS549.00
MURI MULTI zestaw wideodomofonowy 4-?y?owy, 2x LCDDwurodzinny zestaw wideodomofonowy o nowoczesnym designie ORNO MURI MULTI, cztero ?y?owy z dwoma wyswietlaczami LCD 7"1729.00
PORTA tele-domofon bezprzewodowy OR-DOM-CL-910/WDomofon PORTA jest urz?dzeniem bezprzewodowym, ktre spe?nia funkcj? zarwno bezprzewodowego domofonu jak i telefonu. 249.00
SAGITTA dodatkowy unifon OR-DOM-SG-918UDDodatkowy unifon domofonowy do rozbudowy zestaww SAGITTA i SAGITTA MULTI. Prosty monta? 2 ?y?owy.95.00
SAGITTA zestaw domofon jednorodzinny OR-DOM-SG-918Zestaw domofonowy SAGITTA przeznaczony do monta?u w domach jednorodzinnych. Posiada mo?liwo?? stworzenia sytemu 2 rodzinnego. Prosty monta? 2 ?y?owy.215.00
SAGITTA zestaw domofon dwurodzinny OR-DOM-SG-919Zestaw domofonowy SAGITTA MULTI przeznaczony do monta?u w domach dwurodzinnych. Posiada mo?liwo?? stworzenia sytemu 2, 3 lub 4 rodzinnego. Prosty monta? 2 ?y?owy.269.00
TEXTUS MEMO zestaw wideodomofonowy 2-?y?owy LCD 7Jednorodzinny zestaw wideodomofonowy o nowoczesnym designie ORNO TEXTUS MEMO, dwu ?y?owy. W komplecie stacja bramowa z kolorow? kamer?, Ekran LCD 7", zasilacze i akcesoria instalacyjne.819.00
Wideodomofon z rejestratorem CCTV OR-VID-YT-1016 Nowoczesny kolorowy zestaw wideodomofonowy z systemem monitoringu przystosowany do samodzielnego monta?u i przeznaczony do domu jednorodzinnego. Nagrywanie po pod??czeniu kamer monitoruj?cych CCTV.1049.00
Dzwonek DPM Bezprzewodowy z TermometremDzwonek bezprzewodowy dla twojego domu z funkcj? termometrem wy?wietlaj?cym aktualn? temperatur? otoczenia wewn?trz i na zewn?trz.86.00
Dzwonek DPM Bezprzewodowy z Wtyczk? do GniazdkaDzwonek bezprzewodowy dla twojego domu z wyborem intensywno?ci i rodzaju dzwi?ku. Zako?czony wtyczk? do gniazda. Zasi?g do 100m, kolor srebrny.52.00
Dzwonek Bezprzewodowy Okr?g?y KemotDzwonek bezprzewodowy dla twojego domu z przyjemnym dla ucha d?wi?kiem. Zasi?g do 80m. Zasilanie poprzez baterie AA25.00
Dzwonek bezprzewodowy EMO DC OR-DB-KH-120 SrebrnyDzwonek bezprzewodowy dla domu, zasilanie bateryjne, zasi?g 75 metrw. Kolor srebrny.39.00
Dzwonek bezprzewodowy EMO DC OR-DB-KH-120 Bia?yDzwonek bezprzewodowy dla domu, zasilanie bateryjne, zasi?g 75 metrw. Kolor bia?y.36.00
Dzwonek bezprzewodowy OPERA do 100m 230V YK-117Dzwonek bezprzewodowy dla domu z 4- stopniow? regulacj? g?o?no?ci dzwonka oraz z wodoodpornym przyciskiem dzwonkowym. Zasi?g dzia?ania do 100 metrw.59.00
Dzwonek bezprzewodowy OPERA do 100m AAA YK-118Dzwonek bezprzewodowy dla domu z 4- stopniow? regulacj? g?o?no?ci dzwonka oraz z wodoodpornym przyciskiem dzwonkowym. Zasi?g dzia?ania do 100 metrw.49.00
Dzwonek SHA Antynapad SOS BezprzewodowyBezprzewodowy dzwonek lub antynapad SOS Space Home Alarm jest to funkcjonalna czujka, ktra mo?e s?u?y? jako dzwonek informuj?cy o przyj?ciu kogo? do twojego mieszkania, domu. Drug? funkcj? jest antynapad SOS s?u??cy do informacji w chwili zagro?enia.35.00
Elektrozaczep BIRA symetryczny 12V z pami?ci?+wy?.Elektrozaczep charakteryzuje si? symetryczn? budow?, oraz regulowanym (do 4mm) zaczepem, s?u?y do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Wersja z wbudowan? pami?ci? wewn?trzn? i wy??cznikiem.67.00
Elektrozaczep BIRA symetryczny 12V z pami?ci? wew.Elektrozaczep charakteryzuje si? symetryczn? budow?, oraz regulowanym (do 4mm) zaczepem, s?u?y do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Wersja z wbudowan? pami?ci? wewn?trzn?.62.00
Elektrozaczep BIRA symetryczny 12V do pracy ci?g?eElektrozaczep charakteryzuje si? symetryczn? budow?, oraz regulowanym (do 4mm) zaczepem, s?u?y do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Wersja przeznaczona do pracy ci?g?ej.109.00
Elektrozaczep BIRA symetryczny 12V standard Elektrozaczep charakteryzuje si? symetryczn? budow?, oraz regulowanym (do 4mm) zaczepem, s?u?y do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. 55.00
Elektrozaczep BIRA symetryczny 12V z wy??cznikiemElektrozaczep charakteryzuje si? symetryczn? budow?, oraz regulowanym (do 4mm) zaczepem, s?u?y do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Wersja z wbudowanym wy??cznikiem.62.00
Obudowa BIRA du?a do drzwi lewychObudowa BIRA du?a do drzwi lewych. Nadaj? si? idealnie do wsp?pracy z elektrozaczepami firmy BIRA.33.00
Obudowa BIRA du?a do drzwi prawychObudowa BIRA du?a do drzwi prawych. Nadaj? si? idealnie do wsp?pracy z elektrozaczepami firmy BIRA.33.00
Obudowa BIRA ma?aObudowa BIRA ma?a do drzwi prawych jak i lewych. Nadaj? si? idealnie do wsp?pracy z elektrozaczepami firmy BIRA.31.00
Okucie BIRA k?towe d?ugie do drzwi lewychOkucie BIRA k?towe d?ugie do drzwi lewych. Nadaj? si? idealnie do wsp?pracy z elektrozaczepami firmy BIRA.13.00
Okucie BIRA k?towe d?ugie do drzwi prawychOkucie BIRA k?towe d?ugie do drzwi prawych. Nadaj? si? idealnie do wsp?pracy z elektrozaczepami firmy BIRA.13.00
Okucie BIRA k?towe krtkie do drzwi lewychOkucie BIRA k?towe krtkie do drzwi lewych. Nadaj? si? idealnie do wsp?pracy z elektrozaczepami firmy BIRA.12.00
Okucie BIRA p?askie d?ugieOkucie BIRA p?askie d?ugie do drzwi. Nadaj? si? idealnie do wsp?pracy z elektrozaczepami firmy BIRA.13.00
Okucie BIRA p?askie krtkieOkucie BIRA p?askie krtkie do drzwi. Nadaj? si? idealnie do wsp?pracy z elektrozaczepami firmy BIRA.12.00
WarystorWarystory stosowane s? jako elementy zabezpieczenia przed zbyt wysokim napi?ciem.4.00
ES-K1A Bezprzewodowa Klawiatura do Alarmu EtigerKlawiatura bezprzewodowa pozwala uzbroi?, rozbroi? lub w??czy? tryb domowy systemu alarmowego w innym miejscu w domu, wbudowany czytnik RFID.149.00
Klawiatura Alarmu SHA-KP01 WiFi&Wire, Touch+RFIDUniwersalna klawiatura dotykowa - bezprzewodowa i przewodowa do systemw alarmowych.Mo?liwo?? uzbrojenia rozbrojenia alarmu, otwieranie drzwi i obsluga innych funkcji inobs?uga tagw RFID. Wbudowany akumulator, antysabota?.219.00
Klawiatura SHA WiFI LCD (Dodatkowa) BezprzewodowaDodatkowa klawiatura dotykowa z wy?wietlaczem LCD Space Home Alarm wsp?pracuj?ca z Serwer Space Home Alarm. Jest to dwukierunkowe urz?dzenie umo?liwiaj?ce sterowanie systemem z dowolnego pomieszczenia, przydatne gdy mamy obiekt podzielony na kilka osobny189.00
Panel Etiger Steruj?cy z Zasilaczem S3-Sim SecualDotykowy panel steruj?cy Etiger Secual S3 - bardzo prosty w obs?udze i monta?u. Mo?liwo?? rozbudowy do 10 pilotw, 50 akcesoriiw bezprzewodowych i do 50 brelokw RFID. Mo?liwo?? przypisania 5 numerw alarmowych i 1 numeru szybkiego powiadamiania.299.00
ES-RC1A Dodatkowy Bezprzewodowy Pilot do Alarmu Dodatkowy pilot bezprzewodowy do systemw alarmowych Etiger S2, S3. Pozwala on obs?ug? podstawowych funkcji alarmu: uzbroi? go i rozbroi?, w??czy? SOS w chwili zagro?enia oraz tryb domowy.49.00
Pilot SHA do Serwera SHA 4 Funkcje BezprzewodowyPilot chromowany rozsuwany Space Home Alarm, 4 funkcyjny, obs?uguje centrale alarmu Serwer Space Home Alarm.33.00
Syrena wewn?trzna Etiger ES-S6A BezprzewodowaWewn?trzna bezpzrewodowa syrena Etiger ES-S6A dla bardziej skutecznego dzia?ania wyposa?ona jest w ?wiat?a stroboskopowe, nat??enie d?wi?ku 110dB, nowoczesny design. Pod??czana bezpo?rednio do kontaktu.139.00
Syrena/alarm zew. bezprzewodowa Etiger ES-S7A Zewn?trzna syrena Etiger ESS7A bezprzewodowa wyposa?ona w sygna? ?wietlny, nat??enie d?wi?ku 100dB. Syren? mo?na sparowa? z czujkami Etiger i przy u?yciu pilota stworzymy idealny alarm znajduj?cy zastosowanie np. w gara?u, altanie ogrodowej,itp.159.00
Syrena wewn?trzna Etiger SAC-06 BezprzewodowaWewn?trzna syrena Etiger SAC-06 bezprzewodowa wyposa?ona w sygna? ?wietlny, nat??enie d?wi?ku 110dB119.00
Syrena Inteligent&Flash Spacetronik SP-ALWSS01 Inteligentna syrena zewn?trzna, przewodowa z wbudowanymi diodami LED. Obudowa o klasie szczelno?ci IP51, g?o?no?? d?wi?ku syreny a? 120 dB i bardzo dobra sygnalizacja ?wietlna. Zasilanie 12v, mo?liwo?? pod??czenia baterii awaryjnej. 89.00
ES-T1A Dodatkowy Bezprzewodowy RFID do Alarmu Dodatkowy tag (znacznik) RFID do systemw alarmowych Etiger S2, S3. Pozwali on na rozbrojenie systemu alarmowego Etiger S2, S3 bez wpisywanie kodu lub u?ycia pilota.49.00
Wzmacniacz SHA (Repeater)Profesjonalny wzmacniacz, repeater zasi?gu Space Home Alarm z dwoma antenami, pozwoli ci wzmocni? ci sygna? od czujek do centrali i na odwrt. Jest on bardzo dobrym rozwi?zaniem gdy chcesz umie?ci? czujki daleko od centrali alarmu.189.00
Dodatkowy zasilacz alarmu SHA Zapasowy oryginalny zasilacz do centralki alarmu Space Home Alarm Server, z detykowan? wtyczk? docentrali. Zassilacz o mocy 12.0V 1000mA.23.00

Podane ceny są orientacyjne