Nazwa KrĂłtki opisCena brutto
Nazwa KrĂłtki opisCena brutto
Choinka LED 150cm, 230VChoinka z emiterami ?wiat?a LED o wysoko?ci 150cm sprawia ?e igliwia p?ynnie zmieniaj? kolor ?wiecenia. Choinka zabezpieczona przed wilgoci? do zastosowa? wewn?trz i na zewn?trz pomieszczenia. Zasilana na 230V179.00
Sterownik do ta?m RGB 6A + pilot IR24 6ASterownik elastyczny z przeznaczeniem dla ta?m RGB LED, dzi?ki któremu mo?liwa jest bezprzewodowa zmiana kolorów, programów zmian i intensywno?ci ?wiecenia ta?m za pomoc? pilota15.00
Sterownik Do Ta?m RGB 18A + Pilot DotykowySterownik elastyczny z przeznaczeniem dla ta?m RGB LED 18A, dzi?ki któremu mo?liwa jest bezprzewodowa zmiana kolorów, programów zmian i intensywno?ci ?wiecenia ta?m za pomoc? pilota z dotykowym panelem116.00
Sterownik do ta?m RGB 6A + pilot IR44 6ASterownik elastyczny z przeznaczeniem dla ta?m RGB LED, dzi?ki któremu mo?liwa jest bezprzewodowa zmiana kolorów, programów zmian i intensywno?ci ?wiecenia ta?m za pomoc? pilota22.00
Zestaw Ta?ma LED 5050 RGB 5m/150diod IP65+zasilaczZestaw ta?my LED typu RGB sk?adaj?cej si? z 150 diód o ??czej d?ugo?ci 5m, w standardzie IP65. Ca?e zarz?dzanie ?wieceniem ta?mu umo?liwia sterownik z pilotem za??czony w zestawie. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia mebli, pó?ek, samochodów.119.00
Zestaw Ta?ma LED 5050 RGB 5m/150diod +zasilaczZestaw ta?my LED typu RGB sk?adaj?cej si? z 150 diód o ??czej d?ugo?ci 5m. Ca?e zarz?dzanie ?wieceniem ta?mu umo?liwia sterownik z pilotem za??czony w zestawie. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia mebli, pó?ek, samochodów.99.00
Ta?ma LED 5050 RGB 5m/150diodTa?ma LED typu RGB sk?adaj?cej si? z 150 diód o ??czej d?ugo?ci 5m. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia mebli, pó?ek, samochodów.49.00
Ta?ma LED 5050 RGB 5m/300diodTa?ma LED typu RGB sk?adaj?cej si? z 300 diód o ??czej d?ugo?ci 5m. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia mebli, pó?ek, samochodów.65.00
Ta?ma LED 5050 RGB 5m/150diod IP65Ta?ma LED typu RGB sk?adaj?cej si? z 150 diód o ??czej d?ugo?ci 5m. Ta?ma zabezpieczona jest silikonem dzi?ki czemu jest wodoodporna (IP65), odporna na wilgo? i zachlapanie. Mo?liwo?? stosowania wewn?trz i na zewn?trz pomieszcze?.55.00
Ta?ma LED 5050 RGB 5m/150diod IP68Ta?ma LED typu RGB sk?adaj?cej si? z 150 diód o ??czej d?ugo?ci 5m. Ta?ma zabezpieczona jest silikonem dzi?ki czemu jest wodoodporna (IP68), mo?na stosowa? w wodzie. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia wn?trza akwarium.109.00
Reg. Listwa LED Strip flex 30cm Akcesoria k. ZimnyElastyczna ta?ma LED z 18 diodami w kolorze fluorescencyjny bia?ym zimnym zasilana napi?ciem 12V, Ta?ma o strumieniu ?wietlny 18 Lumen, w zestawie trzy adaptery zasilania oraz uchyty monta?owe. Mo?liwo?? ??czenia.30.00
Ta?ma LED SMD3528 5m/300 diod, ?wiat?o bia?e ciep?Ta?ma LED sk?adaj?ca si? z 300 diod o ??cznej d?ugo?ci 5m. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia mebli, pó?ek, samochodów. ?wiat?o bia?e ciep?e.38.00
Ta?ma LED SMD3528 5m/300 diod, ?w.bia?e zimne IP65Ta?ma LED sk?adaj?ca si? z 300 diod o ??cznej d?ugo?ci 5m. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia mebli, pó?ek, samochodów. ?wiat?o bia?e zimne, wodoodporna.55.00
Ta?ma LED SMD3528 5m/300 diod, ?wiat?o bia?e zimneTa?ma LED sk?adaj?ca si? z 300 diod o ??cznej d?ugo?ci 5m. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia mebli, pó?ek, samochodów. ?wiat?o bia?e zimne.38.00
Ta?ma LED SMD3528 5m/300 diod, ?w.bia?e zimne +zasTa?ma LED sk?adaj?ca si? z 300 diod o ??cznej d?ugo?ci 5m. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia mebli, pó?ek, samochodów. ?wiat?o bia?e zimne w komplecie z zasilaczem.59.00
Ta?ma LED 5050 RGB 5m/300diod IP65Ta?ma LED typu RGB sk?adaj?cej si? z 300 diód o ??czej d?ugo?ci 5m. Ta?ma zabezpieczona jest silikonem dzi?ki czemu jest wodoodporna (IP65), odporna na wilgo? i zachlapanie. Mo?liwo?? stosowania wewn?trz i na zewn?trz pomieszcze?.125.00
Ta?ma LED 5050 RGB 5m/300diod IP68Ta?ma LED typu RGB sk?adaj?cej si? z 300 diód o ??czej d?ugo?ci 5m. Ta?ma zabezpieczona jest silikonem dzi?ki czemu jest wodoodporna (IP68), mo?na stosowa? w wodzie. Idealne rozwi?zanie do o?wietlenia wn?trza akwarium.139.00
Ta?ma LED 5050 RGB 1m/30diod - 1mTa?ma LED typu RGB sprzedawany na metry. Metr ta?my zawiera 30 diod RGB. Zasilanie 230V.20.00
Z??cze ta?my LED RGB 10mm dwustronneZ??cze ta?my LED RGB o szeroko?ci 10mm, dwustronny zatrzask u?atwi przed?u?anie ta?m bez potrzeby lutowania.4.00
Z??cze ta?my LED RGB 10mm dwustronne z przewodemZ??czka do ta?m LED przeznaczona jest do ??czenia ta?m jednobarwnych o szeroko?ci 10mm. Mocne po??czenie dzi?ki zaciskom5.00
Z??cze ta?my LED RGB 10mm czterostronneZ??cze ta?my LED RGB o szeroko?ci 10mm, czterostronne które pozwoli w szybki i sprawny sposób po??czy? odcinki ta?my11.00
?ciemniacz do ta?m LED jednokolorowy?ciemniacz do ta?m LED jednokolorowych umo?liwia dopasowanie jasno?ci ?wiecenia ta?m wed?ug indywidualnych potrzeb.21.00
?ciemniacz LED RF dotykowy 8A 12-24V, kolor bia?y ?ciemniacz do ta?m LED umo?liwia dopasowanie jasno?ci ?wiecenia ta?m wed?ug indywidualnych potrzeb.69.00
?ciemniacz LED RF dotykowy 8A 12-24V, kolor czarny?ciemniacz do ta?m LED umo?liwia dopasowanie jasno?ci ?wiecenia ta?m wed?ug indywidualnych potrzeb.69.00
Wzmacniacz sygna?u RGB 144W ta?m LEDWzmacniacz sygna?u RGB umo?liwia nam wyd?u?enie pod??czonej ta?my o dodatkowych 20 metrów ta?my RGB 150 LED lub 10 metrów ta?my RGB 300 LED.39.00
Zasilacz LED Modu?owy, 12V/100WZasilacz o mocy 100W nadaje si? do zasilania ta?m LED, znajdzie swoje zastosowanie przy projektowaniu o?wietlenia LED49.00
Zasilacz LED 12V/1.5A 18WZasilacz do ta?m LED 12V/1.5A o mocy 18W, do zastosowania wewn?trznego20.00
Zasilacz LED 12V/2A 24WZasilacz do ta?m LED 12V/2A o mocy 24W, do zastosowania wewn?trznego16.00
Zasilacz LED Modu?owy, 12V/25WZasilacz o mocy 25W nadaje si? do zasilania ta?m LED, znajdzie swoje zastosowanie przy projektowaniu o?wietlenia LED25.00
Zasilacz LED 12V/2A 25WZasilacz do ta?m LED 12V/2A o mocy 25W, do zastosowania wewn?trznego25.00
Zasilacz LED Modu?owy 12V/60Wzasilacz nadaje si? do zasilania ta?m LED, znajdzie swoje zastosowanie przy projektowaniu o?wietlenia LED29.00
Zasilacz LED z wtyczk? i kontrolerem RGB 230VZasilacz LED z wtyczk? i kontrolerem do ta?m LED RGB 230V.36.00
Zasilacz LED wodoodporny IP67, 12V/20WZasilacz o mocy 20W, wodoodporny (IP67) nadaje si? do zasilania ta?m LED, znajdzie swoje zastosowanie przy projektowaniu o?wietlenia LED29.00
Zasilacz LED wodoodporny IP67, 12V/60WZasilacz o mocy 60W, wodoodporny (IP67) nadaje si? do zasilania ta?m LED, znajdzie swoje zastosowanie przy projektowaniu o?wietlenia LED65.00
Z??czka LED 10mmZ??czka do ta?m LED przeznaczona jest do ??czenia ta?m jednobarwnych o szeroko?ci 10mm. Mocne po??czenie dzi?ki zaciskom2.00
Z??czka LED 10mm 5050 samozaciskowaZ??czka samozaciskowa do ta?m LED 5050 przeznaczona jest do ??czenia ta?m LED o szeroko?ci 10mm. Mocne po??czenie dzi?ki zaciskom1.20
Z??czka LED 10mm RGB samozaciskowaZ??czka samozaciskowa do ta?m LED RGB przeznaczona jest do ??czenia ta?m o szeroko?ci 10mm. Mocne po??czenie dzi?ki zaciskom1.40
Z??czka LED 10mm 5050 - gniazdo DC na kabluZ??czka samozaciskowa do ta?m LED 5050 przeznaczona jest do ??czenia ta?m o szeroko?ci 10mm z gniazdem DC na przewodzie. Mocne po??czenie dzi?ki zaciskom.3.00
??cznik pojedynczy z ma?ym przyciskiem??cznik pojedynczy z przyciskiem 22 mm do monta?u w puszce natynkowa na dwa modu?y5.00
Puszka natynkowa podwójnaHermetyczna puszka natynkowa na dwa modu?y7.50
??cznik dzwonkowy z du?ym przyciskiem??cznik dzwonkowy z przyciskiem 44 mm do monta?u w puszce natynkowa na dwa modu?y5.50
??cznik krzy?owy z ma?ym przyciskiem??cznik krzy?owy z przyciskiem 22 mm do monta?u w puszce natynkowa na dwa modu?y6.00
??cznik pojedynczy z du?ym przyciskiem??cznik pojedynczy z przyciskiem 44 mm do monta?u w puszce natynkowa na dwa modu?y5.50
Gniazdo ?arówki GU10Gniazdo ?arówki z gwintem GU101.20
Downlight, sufitowy LED AVON grafit 3*1W ciep?yNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 3x LED 1W29.00
Downlight, sufitowy LED AVON grafit 3*1W dziennyNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 3x LED 1W36.00
Downlight, sufitowy LED AVON blue 3*1W ciep?yNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 3x LED 1W36.00
Downlight, sufitowy LED ORIGO grafit 3*1W bia?y ciNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 3x LED 1W36.00
Downlight, sufitowy LED SPRIL 3*1W bia?y ciep?yNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 3x LED 1W31.00
Downlight, sufitowy LED SPRIL 3*1W bia?y dziennyNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 3x LED 1W31.00
Downlight, Sufitowy LED TOUL 3*1W Bia?y Ciep?yNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 3x LED 1W25.00
Downlight, sufitowy LED TOUL7*1W bia?y ciep?yNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 7x LED 1W56.00
Downlight, Sufitowy LED TOUL 3*1W DziennyNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 3x LED 1W25.00
Downlight, sufitowy LED TOUL 7*1W dziennyNowoczesna oprawa z diodami typu Power LED, które charakteryzuj? si? bardzo d?ug? ?ywotno?ci?, nisk? temperatur? pracy i silnym nat??eniem ?wiat?a. 7x LED 1W55.00
Oprawa gniazda MR16, MR11, G4, G5, G3Oprawka ceramiczna MR16, MR11, G4, G5, G3 do ?arówek LED lub halogenowych pozwalaj?ca na wykorzystywanie ?róde? ?wiat?a o napi?ciu 25-250V DC/AC.1.00
Lampa Warszt. 24Led z magnesem czerwono-czarnaLampa warsztatowa 24 LED z magnesem ?ó?to-czarna22.00
Lampa Warsztatowa 24+3Led z magnesem niebieskaLampa warsztatowa 24 LED z wbudowan? latark? 3 LED, kolor niebieski16.00
Lampa Warsztatowa 24+3Led z magnesem ?ó?taLampa warsztatowa 24 LED z wbudowan? latark? 3 LED, kolor zó?ty16.00
Lampa Warszt. 30Led z akumulatorem 1000mAhLampa warsztatowa 30 LED z wbudowanym akumulatorem 1000mAh idealna w miejca gdzie brak jest ?ród?a pr?du.25.00
Lampa warszt.30 SMD LED akumulatorowa ze stojakiemLampa warsztatowa 30 SMD LED z wbudowanym akumulatorem 1800mAh idealna w miejsca gdzie brak jest ?ród?a pr?du, w komplecie stojak, ?adowarka 230V oraz ?adowarka samochodowa.179.00
Lampa warsztatowa LED 5W 48led IP44 MCE16Przeno?ny halogenowy o?wietlacz ledowy o mocy 5W i ilo?ci 48 diód, z wbudowanym akumulatorem 800mAh. W komplecie z ?adowarka stcjonarn? oraz samochodow?.99.00
Lampa warsztatowa DPM 60 WLampa warsztatowa o mocy do 60W w kolorze pomara?czowym z hakiem do zawieszania. Zasilana przewodem o d?ugo?ci 5m23.00
Lampa warsztatowa z lup? 5D 80 LED 8WLampa idealnie nadaje si? do pracy tam gdzie potrzebne jest powi?kszenie obszaru roboczego. 80 Ledów znajduj?cych si? dooko?a lupy równomiernie o?wietla obszar roboczy.185.00
Lampa warsztatowa fixPOINT z lup? 3D 90 LED 7,5WLampa idealnie nadaje si? do pracy tam gdzie potrzebne jest powi?kszenie obszaru roboczego. 90 Ledów znajduj?cych si? dooko?a lupy równomiernie o?wietla obszar roboczy.249.00
Lampa z lup? na stó? 5D 48 diód SMD 6WLampa do postawienia na biurko, diody SMD znajduj? si? dooko?a lupy co pozwala na idealne do?wietlenie obiektu powi?kszaj?cego.119.00
Lampa warsztatowa z lup? 5D i ?arówk? T4 22WLampa idealnie nadaje si? do pracy tam gdzie potrzebne jest powi?kszenie obszaru roboczego. ?arówka T4 22W znajduj?ca si? dooko?a lupy równomiernie o?wietla obszar roboczy.155.00
Lampa wielofunkcyjna 30-LED TS-1170 z akumulatorem30-LEDowa wielofunkcyjna lampa z mo?liwo?ci? regulacji idealna jako latarka lub lampa kempingowa23.00
Latarka wielofunkcyjna 49-LED TS-51 z akumulatoremLampa wielofunkcyjna TS-51 z regulatorem intensywno?ci o?wietlenia LED i regulacja k?ta ?wiecenia. 49 bia?ych diod LED o d?ugim czasie pracy i wysokiej jako?ci51.00
Lampa solarna z czujnikiem ruchu 921Lampa solarna wisz?ca wypasa?ona w panele fotowoltaiczne przez co ?aduje si? ?wiat?em s?onecznym i w??cza si? w ciemnym otoczeniu. Dodatkowa lampa wyposa?ona w czujnik ruchu o zasi?gu do 12m179.00
Lampa solarna z czujnikiem ruchu 922Lampa solarna wolnostoj?ca wypasa?ona w panele fotowoltaiczne przez co ?aduje si? ?wiat?em s?onecznym i w??cza si? w ciemnym otoczeniu. Dodatkowa lampa wyposa?ona w czujnik ruchu o zasi?gu do 12m209.00
Lampa solarna z czujnikiem ruchu MCE29Lampa solarna z czujnikiem ruchu,mocowanie na przyssawki, 6 mocnych diód LED.33.00
Lampa solarna z numerem budynkuLampa solarna która dzi?ki energii s?onecznej pod?wietli numer Twojego domu, bardzo?adne wykonanie65.00
Lampa solarna z numerem budynku SB-T007CLampa solarna która dzi?ki energii s?onecznej pod?wietli numer Twojego domu 17.00
Lampa LED VK-MB 02 - 3kolory ?wieceniaLampa LED z 3 kolorowymi efektami potrafi zadba? o stworzenie nastroju na ma?ych, prywatnych imprezach. Program ?wiecenia ustawia si? automatycznie. Lampa ?wieci w kolorach: czerwony, niebieski, zielony.78.00
Lampa LED VK-MB 06 - 6kolorów ?wieceniaLampa LED z 6 kolorowymi efektami potrafi zadba? o stworzenie nastroju na ma?ych, prywatnych imprezach. Program ?wiecenia ustawia si? automatycznie. Lampa ?wieci w kolorach: czerwony, niebieski, bia?y, ?ó?ty, fioletowy, zielony.79.00
Lampa LED+DMX VK-MB 05 - 3kolory ?wieceniaLampa LED z 6 kolorowymi efektami potrafi zadba? o stworzenie nastroju na ma?ych, prywatnych imprezach. Mo?na ustawi? swój automatyczny program ?wietlny lub te? podda? si? rytmowi muzyki. Lampa ?wieci w kolorach: czerwony, niebieski, zielony.119.00
Lampa LED DISCO MBL 03-2Wie?a LED DISCO z 2 obracaj?cymi si? kulami z pod?wietleniem LED, efekt potrafi zadba? o stworzenie nastroju na ma?ych, prywatnych imprezach.99.00
Lampa LED DISCO MBL 03-5Wie?a LED DISCO z obracaj?c? si? kul? z pod?wietleniem dwóch lamp LED, efekt potrafi zadba? o stworzenie nastroju na ma?ych, prywatnych imprezach. 89.00
Lampa LED DISCO MBL 04-4Wie?a LED DISCO z 2 obracaj?cymi si? kulami z pod?wietleniem LED, efekt potrafi zadba? o stworzenie nastroju na ma?ych, prywatnych imprezach. ch. 119.00
Latarka ENERGIZER Headlight 3 LED 3AAAIdealna latarka dla grzybiarza, rowerzysty, mechanika, poszukiwacza przygód, podró?nika, w?dkarzy. Sprz?t wielofunkcyjny i bardzo praktyczny. 35.00
Latarka ENERGIZER Plastic Light 2AAMa?a latarka ENERGIZER do codziennego u?ytku zasilana 2sztukami baterii LR06 (brak w komplecie) 12.00
Latarka ENERGIZER Plastic Light 2DMa?a latarka ENERGIZER do codziennego u?ytku zasilana 2sztukami baterii LR20 (brak w komplecie)17.00
Latarka ENERGIZER Rubber Light LED 2AAMa?a gumowa latarka ENERGIZER do codziennego u?ytku zasilana 2sztukami baterii LR06 (brak w komplecie), 2 diody LED.25.00
Latarka ENERGIZER Rubber Light LED 2DMa?a gumowa latarka ENERGIZER do codziennego u?ytku zasilana 2sztukami baterii LR20 (brak w komplecie), 3 diody LED.35.00
Latarka kieszonkowa k?towa czerwonaLatarka kieszonkowa k?towa, baterie w komplecie, kolor czerwony.21.00
Latarka czo?owa 1W TS-1100 z zoom HQLatarka wielofunkcyjna, pratyczna, nak?adana na g?ow?35.00
Latarka LED TS-1105 z akumulatorem ?ó?taLatarka LED z akumulatorem o bardzo intensywnym ?wietle55.00
Latarka LED TS-1106 czerwonaLatarka LED o bardzo intensywnym ?wietle, zasilanie na baterie30.00
Latarka LED TS-1106 ?ó?taLatarka LED o bardzo intensywnym ?wietle, zasilanie na baterie30.00
Latarka czo?owa TS-1146 ZOOM CREE T6XM professionaProfesjonalna latarka wielofunkcyjna, pratyczna, nak?adana na g?ow?79.00
Latarka wielofunkcyjna TS-690-1 stoj?ca, bia?aLampa wielofunkcyjna z regulacja intensywno?ci o?wietlenia 39.00
Latarka wielofunkcyjna TS-690, stoj?ca, czerwonaLampa wielofunkcyjna z regulacja intensywno?ci o?wietlenia 45.00
Latarka czo?owa 1W 8-LED TS-747Idealna latarka dla grzybiarza, rowerzysty, mechanika, poszukiwacza przygód, podró?nika, w?dkarzy. Sprz?t wielofunkcyjny i bardzo praktyczny. 11.00
Na?wietlacz LED Power Axel 12W bia?y ciep?y czarnyNa?wietlacz 12LED o mocy 12W, ?wiat?o bia?e ciep?e85.00
Na?wietlacz LED Power Axel 12W bia?y zimny czarnyNa?wietlacz 12LED o mocy 12W, ?wiat?o bia?e zimne85.00
Na?wietlacz LED Power Axel 6W bia?y ciep?y czarnyNa?wietlacz 6LED o mocy 6W, ?wiat?o bia?e ciep?e55.00
Na?wietlacz LED Power Axel 6W bia?y zimny czarnyNa?wietlacz 6LED o mocy 6W, ?wiat?o bia?e zimne55.00
Na?wietlacz LED Geko 10W bia?y ciep?y IP65Na?wietlacz LED 10W IP65 o barwie bia?y ciep?y do zastosowa? w: o?wietlenie parkingów, podwórek, ogrodów, dekoracja gzymsów, sufitów, wn?k, schodów, pod?wietlenie reklam, witryn sklepowych.35.00
Na?wietlacz LED Geko 10W bia?y zimny IP65Na?wietlacz LED 10W IP65 o barwie bia?y zimny do zastosowa? w: o?wietlenie parkingów, podwórek, ogrodów, dekoracja gzymsów, sufitów, wn?k, schodów, pod?wietlenie reklam, witryn sklepowych.35.00
Na?wietlacz LED Kirch 20W bia?y dzienny szary IP65Na?wietlacz LED o mocy 20W, ?wiat?o bia?e dzienne127.00
Na?wietlacz LED Kirch 30W bia?y dzienny szary IP65Na?wietlacz LED o mocy 30W, ?wiat?o bia?e dzienne177.00
Na?wietlacz LED 10W/150W, bia?y neutralny IP65na?wietlacz LED o mocy 10W, bardzo ma?e zu?ycie energii57.00
Na?wietlacz LED 10W bia?y neutralny, czujnik ruchuna?wietlacz LED o mocy 10W w zestawie z czujnikiem ruchu82.00
Na?wietlacz LED Space RGB 10W z Pilotem, SzaryNa?wietlacz LED RGB z pilotem, ró?ne kolory ?wiat?a, moc 10W60.00
Na?wietlacz LED Space 10W Czujnik Ruchu, ?w.Ciep?eNa?wietlacz LED 10W IP65 z czujnikiem ruchu, ?wiat?o bia?e ciep?e. Zastosowanie: o?wietlenie parkingów, podwórek, ogrodów, dekoracja gzymsów, sufitów, wn?k, schodów, pod?wietlenie reklam, witryn sklepowych.59.00
Na?wietlacz LED Space 10W czujnik ruchu, ?w. zimneNa?wietlacz LED 10W IP65 z czujnikiem ruchu, ?wiat?o bia?e zimne. Zastosowanie: o?wietlenie parkingów, podwórek, ogrodów, dekoracja gzymsów, sufitów, wn?k, schodów, pod?wietlenie reklam, witryn sklepowych.65.00
Na?wietlacz LED MRS10WCS 10W bia?o-szary, ciep?yNa?wietlacz LED o mocy 10W, kolr bia?o-szary, ?wiat?o ciep?e47.00
Na?wietlacz LED MRS10WCC 10W Czarny, Ciep?eZastosowanie: o?wietlenie parkingów, podwórek, ogrodów, dekoracja gzymsów, sufitów, wn?k, schodów, pod?wietlenie reklam, witryn sklepowych.44.00
Na?wietlacz LED MRS10WZC 10W bia?y czarny, zimnyZastosowanie: o?wietlenie parkingów, podwórek, ogrodów, dekoracja gzymsów, sufitów, wn?k, schodów, pod?wietlenie reklam, witryn sklepowych.47.00
Na?wietlacz LED MRS20W RGB 20W z pilotem, szaryNa?wietlacz o mocy 20W RGB, stopniu ochrony IP65 oraz z pilotem do zastosowa? w: o?wietlenie parkingów, podwórek, ogrodów, dekoracja gzymsów, sufitów, wn?k, schodów, pod?wietlenie reklam, witryn sklepowych.139.00
Na?wietlacz LED MRS 30W RGB z Pilotem, KolorowyNa?wietlacz LED RGB z pilotem, ró?ne kolory ?wiat?a, moc 30W169.00
Na?wietlacz LED Nadir 10W bia?y dzienny czarnyIP65Na?wietlacz LED o mocy 10W, ?wiat?o bia?e dzienne86.00
Na?wietlacz LED Redo 10W bia?y dzienny czarny IP65Na?wietlacz LED o mocy 10W, ?wiat?o bia?e dzienne82.00
Na?wietlacz LED Space 20W szary, bia?y dziennyNa?wietlacz LED Space 20W szary, bia?y dzienny75.00
Na?wietlacz halogen 150W bia?y, czujnik ruchu IP44Szeroko strumieniowy reflektor halogenowy stosowany do celów o?wietleniowych o mocy 150W + czujnik ruchu25.00
Na?wietlacz LED 10W VK bia?e zimne, czujnik ruchuNa?wietlacz LED 10W IP65 z czujnikiem ruchu, który spowoduje oszcz?dno?? energii oraz ?wieci kiedy jest to wymagane. Stosowane s? najcz??ciej przy pod?wietlaniu budynków, tarasów, parków, hal i basenów65.00
Oprawa dogruntowa LED Sibar 3*1W RGBNowoczesna oprawa dogruntowa typu LED o mocy 3W z pier?cieniem wykonanym z stali nierdzewnej. Typ RGB, klasa szczelno?ci IP6889.00
Oprawa dogruntowa LED Sibar 5*1W RGBNowoczesna oprawa dogruntowa typu LED o mocy 3W z pier?cieniem wykonanym z stali nierdzewnej. Typ RGB, klasa szczelno?ci IP68119.00
Panel LED SPRING 12W 230V 300x300 bia?y dziennyPanel LED o mocy 12W oparty jest o diody wydajne diody 3014SMD, które zapewniaj? niespotykany dot?d równomierny, sta?y strumie? ?wiat?a z ca?ej powierzchni pleksi w panelu. Wymiary 300x300mm95.00
Panel LED SPRING 18W 230V 300x600 bia?y dziennyPanel LED o mocy 18W oparty jest o diody wydajne diody 3014SMD, które zapewniaj? niespotykany dot?d równomierny, sta?y strumie? ?wiat?a z ca?ej powierzchni pleksi w panelu. Wymiary 300x600mm139.00
Plafon BRYZA LED z czuj. mikrofal. OR-PL-340WLPMM4Plafon LED przeznaczony do automatycznego o?wietlania wewn?trznych i zewn?trznych pomieszcze?, plafon wyposa?ony w niewidoczny mikrofalowy czujnik ruchu.179.00
Plafon HELM z czuj. mikrofal.OR-PL-344WE27PPMPlafon przeznaczony do automatycznego o?wietlania wewn?trznych i zewn?trznych pomieszcze?, plafon wyposa?ony w niewidoczny mikrofalowy czujnik ruchu, oprawka E27.96.00
Plafon LED kwadrat 12W 720lmPlafon LED sufitowy kwadratowy s?u?y do o?wietlenia pomieszcze? zarówno wewn?trznych. Energooszcz?dno?? i wysok? jako?? zapewnia zastosowanie diod LED o mocy 12W i strumieniu ?wiat?a 720lm. Wymiary 17x3,8cm69.00
Plafon LED kwadrat 18W 1080lmPlafon LED sufitowy kwadratowy s?u?y do o?wietlenia pomieszcze? zarówno wewn?trznych. Energooszcz?dno?? i wysok? jako?? zapewnia zastosowanie diod LED o mocy 18W i strumieniu ?wiat?a 1080lm. Wymiary 22,5x3,8cm95.00
Plafon LED kwadrat 6W 360lmPlafon LED sufitowy kwadratowy s?u?y do o?wietlenia pomieszcze? zarówno wewn?trznych. Energooszcz?dno?? i wysok? jako?? zapewnia zastosowanie diod LED o mocy 6W i strumieniu ?wiat?a 360lm. Wymiary 12x3,8cm50.00
Plafon sufitowy z czujnikiem pir lampa 2x40W E27Plafon sufitowy z czujnikiem pir s?u?y do o?wietlenia pomieszcze? zarówno wewn?trznych jak i zewn?trznych. Czujka ruchu steruje o?wietleniem w chwili pojawienia si? ruchu. Mo?liwo?? dopasowania czasu ?wiecenia. Maksymalne obci??enie 2x40W, na gwint E2749.00
Klosz do plafonu sufitowego MCE22Klosz do plafonu sufitowego z czujnikiem pir Maclean Energy MCE22 lampa 2x40w E2719.00
Plafon ?cienny z czujnikiem pir 60W E27 180° MCE33Plafon ?cienny z czujnikiem pir 60W dzia?a zarówno w nocy jak i w dzie?, k?t wykrywania 180°. Gwint E27.52.00
Plafon LED okr?g?y 12W 720lmPlafon LED sufitowy okr?g?y s?u?y do o?wietlenia pomieszcze? zarówno wewn?trznych. Energooszcz?dno?? i wysok? jako?? zapewnia zastosowanie diod LED o mocy 12W i strumieniu ?wiat?a 720lm. Wymiary 17x3,8cm65.00
Plafon LED okr?g?y 18W 1080lmPlafon LED sufitowy okr?g?y s?u?y do o?wietlenia pomieszcze? zarówno wewn?trznych. Energooszcz?dno?? i wysok? jako?? zapewnia zastosowanie diod LED o mocy 18W i strumieniu ?wiat?a 1080lm. Wymiary 22,5x3,8cm89.00
Plafon LED okr?g?y 6W 360lmPlafon LED sufitowy okr?g?y s?u?y do o?wietlenia pomieszcze? zarówno wewn?trznych. Energooszcz?dno?? i wysok? jako?? zapewnia zastosowanie diod LED o mocy 6W i strumieniu ?wiat?a 360lm. Wymiary 12x3,8cm50.00
Oprawa sufitowa ARGUS CT-2114-C chromOprawa sufitowa ARGUS halogenowa LED pokryta chromem9.00
Oprawa sufitowa ARGUS CT-2115-C chromOprawa sufitowa ARGUS halogenowa LED pokryta chromem z regulacj? k?ta nachylenia14.00
Oprawa sufitowa ARGUS CT-2117-C chromOprawa sufitowa ARGUS halogenowa LED pokryta chromem14.00
Uchwyt sufitowy ?arówki E27 A0SD3PL Etiger fioletUchwyt sufitowy z oprawa ?arówki E27, idealny przy po??czeniu z Cosmic Led, kolor fioletowy.79.00
Uchwyt sufitowy ?arówki E27 A0SD3RD Etiger czerwonUchwyt sufitowy z oprawa ?arówki E27, idealny przy po??czeniu z Cosmic Led, kolor czerwony.79.00
Uchwyt sufitowy ?arówki E27 A0SD3W Etiger bia?yUchwyt sufitowy z oprawa ?arówki E27, idealny przy po??czeniu z Cosmic Led, kolor bia?y.79.00
Oprawa sufitowa Navi CTX-DT10 chromOprawa sufitowa Navi halogenowa LED pokryta chromem z regulacj? k?ta nachylenia22.00
?wietlówka LED 3014 T8 10W 230V 60cm bia?y dzienny?wietlówka LED to rozwi?zanie do kompleksowego o?wietlania pomieszcze? biurowych, hal, magazynów, itp 10W, 60cm79.00
?wietlówka LED 3014 T8 16W 230V 120cm bia?y dzienn?wietlówka LED to rozwi?zanie do kompleksowego o?wietlania pomieszcze? biurowych, hal, magazynów, itp 16W, 120cm115.00
?wietlówka LED 3014 T8 23W 230V 150cm bia?y dzienn?wietlówka LED to rozwi?zanie do kompleksowego o?wietlania pomieszcze? biurowych, hal, magazynów, itp 23W, 150cm159.00
Zestaw opraw meblowych LED z wy?. i gniazdem 230VOR-AE-1318 to idealne rozwiazanie do pod?wietle? sufitów podwieszanych, mebli, gablot, pó?ek oraz witryn w salonie, sypialni czy kuchn.209.99
?arówka E27/230V 12W Czujnik Ruchu ?w.bia?e ciep?e?arówka LED gwint E27 z czujnikiem ruchu o barwie ?wiat?a bia?ej ciep?ej, moc ?arówki 12W, odpowiednik ?arówki 120W99.00
?arówka E27/230V 12W Czujnik Ruchu ?w. bia?e zimne?arówka LED gwint E27 z czujnikiem ruchu o barwie ?wiat?a bia?ej zimnej, moc ?arówki 12W, odpowiednik ?arówki 120W99.00
?arówka E14 Wain 3W RGB + pilot?arówka LED Wain 3W E14 z funkcjonalnym pilotem który umo?liwia zmiane koloru ?wiecenia i zmian? jasno?ci ?wiat?a.45.00
?arówka 24LED GU10 3W, ?w.ciep?e bia?e Glossy StarEnergooszcz?dne 24ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e, gwint GU10, odpowiednik ?arówki 30W15.00
?arówka 24LED LTC SMD5050 GU10/230V, ?w.ciep?eEnergooszcz?dne 24ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V, gwint GU1011.00
?arówka 24LED LTC SMD5050 GU10 3.5W?w.ciep?e zimneEnergooszcz?dne 24ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, zimne na 230V, gwint GU1015.00
?arówka 24LED LTC SMD5050 E14/230V, ?w.ciep?eEnergooszcz?dne 24ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V, gwint E1412.00
?arówka 24LED GU10 3W, ?w.ciep?e bia?e SANDSTORMEnergooszcz?dne 24ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e, gwint GU10, odpowiednik ?arówki 30W15.00
?arówka E27/230V LTC 24LED SMD5050,?wiat?o ciep?eEnergooszcz?dne24ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V, gwint E2716.00
?arówka24LED LTC SMD5050 E14/230V,?wiat?o ciep?eEnergooszcz?dne24ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V, gwint E1416.00
?arówka E27 Gais 3W RGB + pilot?arówka LED Gais 3W E27 z funkcjonalnym pilotem który umo?liwia zmiane koloru ?wiecenia i zmian? jasno?ci ?wiat?a.52.00
?arówka 60LED LTC GU10/230V, ?wiat?o ciep?e bia?e Energooszcz?dne 60ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V12.00
?arówka 60LED LTC SMD3528 GU10/230V,?wiat?o ciep?eEnergooszcz?dne 60ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V11.00
?arówka 80LED LTC GU10/230V, ?wiat?o ciep?e bia?e Energooszcz?dne 80ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V14.00
?arówka 80 LED LTC MR16/12V, ?wiat?o ciep?e bia?eEnergooszcz?dne 80ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 12V13.00
?arówka E27/230V 8W Czujnik Ruchu ?w. bia?e ciep?e?arówka LED gwint E27 z czujnikiem ruchu o barwie ?wiat?a bia?ej ciep?ej, moc ?arówki 8W, odpowiednik ?arówki 80W87.00
?arówka E27/230V 8W Czujnik Ruchu ?w. bia?e zimne?arówka LED gwint E27 z czujnikiem ruchu o barwie ?wiat?a bia?ej zimnej, moc ?arówki 8W, odpowiednik ?arówki 80W87.00
Adapter ?arówki E14/E27adapter umo?liwiaj?cy wkr?cenie ?arówki o gwincie E27 w opraw? z gwintem E145.00
Adapter ?arówki E14/GU10adapter umo?liwiaj?cy wkr?cenie ?arówki o gwincie GU10 w opraw? z gwintem E144.50
Adapter ?arówki E27/E14adapter umo?liwiaj?cy wkr?cenie ?arówki o gwincie E14 w opraw? z gwintem E275.00
Adapter ?arówki E27/GU10adapter umo?liwiaj?cy wkr?cenie ?arówki o gwincie GU10 w opraw? z gwintem E275.00
Adapter ?arówki GU10/E14adapter umo?liwiaj?cy wkr?cenie ?arówki o gwincie E14 w opraw? z gwintem GU105.00
Adapter ?arówki GU10/E27adapter umo?liwiaj?cy wkr?cenie ?arówki o gwincie E27 w opraw? z gwintem GU105.00
?arówka E14/230V LTC 108LED, ?wiat?o ciep?e bia?e Energooszcz?dne dobrej jako?ci 108ledowe ?arówki typ E14 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V27.50
?arówka E14/230V LTC 132LED, ?wiat?o ciep?e bia?e Energooszcz?dne dobrej jako?ci 132ledowe ?arówki typ E14 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V37.00
?arówka E14/230V DPM CA37 5W 350lm, bia?e ciep?eEnergooszcz?dne ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?o ciep?ego na 230V, gwint E14 moc 5W. Strumie? ?wietlny: 350 lm.16.00
?arówka E14/230V LTC 80LED SMD3528, ?w. ciep.bia?eEnergooszcz?dne dobrej jako?ci 80ledowe ?arówki typ E14 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V16.00
?arówka E14/230V 9LED 3W R50 LTC, ?w.ciep?e bia?eEnergooszcz?dne dobrej jako?ci ?arówki ledowe typ E14 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V, 9Led, 3W.15.00
?arówka E14/230V LTC 72LED BLUB,?wiat?o ciep.bia?eEnergooszcz?dne dobrej jako?ci 72ledowe ?arówki typ E14 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V27.00
?arówka E14/230V LTC 72LED CANDLE, ?wiat?o ciep?e Energooszcz?dne dobrej jako?ci 72ledowe ?arówki typ E14 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V30.00
?arówka E14/230V PRIN 21LED SMD2835 3,5W ?w ciepleDobrej jako?ci ?arówka na gwint E14, o mocy 3,5W, strumie? 280lm i ?wiat?e bia?ym ciep?ym na 230V12.00
?arówka E14/230V PRIN 21LED SMD2835 3,5W ?w dziennDobrej jako?ci ?arówka na gwint E14, o mocy 3,5W, strumie? 280lm i ?wiat?e bia?ym dziennym na 230V12.00
?arówka E27/230V LTC 24LED 5W,?wiat?o ciep?e bia?eEnergooszcz?dne dobrej jako?ci ?arówki ledowe typ E27 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V, 24Led, 5W.14.00
?arówka E27/230V LTC 26LED 10W A60,?w.ciep?e bia?eEnergooszcz?dne dobrej jako?ci ?arówki ledowe typ E27 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V, 34Led, 7W.27.00
?arówka E27/230V LTC 34LED 7W,?wiat?o ciep?e bia?eEnergooszcz?dne dobrej jako?ci ?arówki ledowe typ E27 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V, 34Led, 7W.15.00
?arówka E27/230V LTC 108LED, ?wiat?o ciep?e bia?e Energooszcz?dne dobrej jako?ci 108ledowe ?arówki typ E27 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V27.50
?arówka E27/230V LTC 48LED SMD3528,?wiat?o ciep?eEnergooszcz?dne 48ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V, gwint E2714.00
?arówka E27/230V DPM A60 5W 350lm, bia?e ciep?eEnergooszcz?dne ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?o ciep?ego na 230V, gwint E27 moc 5W. Strumie? ?wietlny: 350 lm.14.00
?arówka E27/230V STIF 5W, ?wiat?o Ciep?e Bia?eDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 5W i ?wiat?e ciep?o-bia?e na 230V13.00
?arówka E27/230V STIF 5W, ?wiat?o dzienne bia?eDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 5W i ?wiat?e dziennym-bia?ym na 230V14.00
?arówka E27/230V TROY 7W, ?wiat?o ciep?e bia?eDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 7W i ?wiat?e ciep?ym-bia?ym na 230V21.00
?arówka E27/230V DPM R63 8W 640lm, bia?e ciep?eEnergooszcz?dne ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?o ciep?ego na 230V, gwint E27 moc 8W. Strumie? ?wietlny: 640 lm.21.00
?arówka E27/230V aigostar 10W T3 2U 3000K - ciep?eEnergooszcz?dna ?arówka LED aigostar o mocy 10W, barwa ?wiat?a ciep?a, strumie? ?wietlny 750 lm, ?ywotno?? do 15000 h.17.00
?arówka E27/230V aigostar 10W T3 2U 6400K - zimneEnergooszcz?dna ?arówka LED aigostar o mocy 10W, barwa ?wiat?a zimna, strumie? ?wietlny 750 lm, ?ywotno?? do 15000 h.17.00
?arówka E27/230V aigostar 6W T3 2U 3000K - ciep?eEnergooszcz?dna ?arówka LED aigostar o mocy 6W, barwa ?wiat?a ciep?a, strumie? ?wietlny 450 lm, ?ywotno?? do 15000 h.13.50
?arówka E27/230V aigostar 6W T3 2U 6400K - zimneEnergooszcz?dna ?arówka LED aigostar o mocy 6W, barwa ?wiat?a zimna, strumie? ?wietlny 480 lm, ?ywotno?? do 15000 h.13.50
?arówka E27/230V aigostar 8W T3 2U 3000K - ciep?eEnergooszcz?dna ?arówka LED aigostar o mocy 8W, barwa ?wiat?a ciep?a, strumie? ?wietlny 640 lm, ?ywotno?? do 15000 h.15.50
?arówka E27/230V aigostar 8W T3 2U 6400K - zimneEnergooszcz?dna ?arówka LED aigostar o mocy 8W, barwa ?wiat?a zimna, strumie? ?wietlny 640 lm, ?ywotno?? do 15000 h.15.50
?arówka E27/230V aigostar 9W T3 3U 6400K - zimneEnergooszcz?dna ?arówka LED aigostar o mocy 8W, barwa ?wiat?a zimna, strumie? ?wietlny 640 lm, ?ywotno?? do 15000 h.17.50
?arówka E27/230V LTC 72LED BULB,?wiat?o ciep bia?eEnergooszcz?dne dobrej jako?ci 72ledowe ?arówki typ E27 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V23.00
?arówka E27/230V CARLO 9W, ?w bia?e ciep?eDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 9W, strumie? 800lm i ?wiat?e bia?ym ciep?ym na 230V33.00
?arówka E27/230V CARLO 9W, ?w bia?e dzienneDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 9W, strumie? 800lm i ?wiat?e bia?ym dziennym na 230V35.00
?arówka E27/230V LTC 72LED CANDLE, ?wiat?o ciep?e Energooszcz?dne dobrej jako?ci 72ledowe ?arówki typ E27 o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 230V31.00
?arówka E27/230V LED 5W ?wiat?o ciep?e bia?e-3sztEnergooszcz?dne ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e ciep?e, o trzonie E27, komplet 3sztuk.39.00
?arówka E27/230V PRIN 12LED SMD2835 2W ?w ciep?eDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 2W, strumie? 180lm i ?wiat?e bia?ym ciep?ym na 230V10.00
?arówka E27/230V PRIN 12LED SMD2835 2W ?w dzienneDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 2W, strumie? 180lm i ?wiat?e bia?ym dziennym na 230V10.00
?arówka E27/230V PRIN 27LED SMD5050 4,5W ?w ciep?eDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 4,5W, strumie? 380lm i ?wiat?e ciep?ym-bia?ym na 230V17.00
?arówka E27/230V PRIN 27LED SMD2835 4,5W ?w dziennDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 4,5W, strumie? 360lm i ?wiat?e bia?ym dziennym na 230V15.00
?arówka E27/230V TURK 27LED SMD2835 4,5W, ?w ciep?Dobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 4,5W, strumie? 360lm i ?wiat?e bia?ym ciep?ym na 230V12.50
?arówka E27/230V TURK 27LED SMD2835 4,5W ?w dziennDobrej jako?ci ?arówka na gwint E27, o mocy 4,5W, strumie? 360lm i ?wiat?e bia?ym dziennym na 230V11.50
?arówka E27/230V 3LED VK-MB 11, 3kolory?arówka LED VK-MB 11 z 3 kolorowymi diodami LED ( czerwona, zielona i niebieska) potrafi zadba? o stworzenie nastroju na ma?ych, prywatnych imprezach. ?wiat?o mo?e ?wieci? w rytm muzyki lub odtwarza? swój program ?wiecenia39.00
?arówka 12LED LTC G4 smd5050 12V, ?w. ciep?e bia?eEnergooszcz?dne 12ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 12V, o trzonie G418.00
?arówka 18LED LTC G4smd5050 12V,3.5W ciep?e bia?eEnergooszcz?dne 18ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e ciep?e na 12V, o trzonie G414.00
?arówka 3LED LTC G4smd5050 12V, ?w. ciep?e bia?eEnergooszcz?dne 3ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 12V, o trzonie G4 i ?rednicy 18mm6.00
?arówka 3LED LTC G4smd5050 12V, ?w. zimne bia?eEnergooszcz?dne 3ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, zimne na 12V, o trzonie G4 i ?rednicy 18mm5.00
?arówka 6LED LTC MR11 G4smd5050 12V, ?w.ciep.bia?eEnergooszcz?dne 6ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e, ciep?e na 12V, o trzonie G414.00
?arówka G9 LED LTC 2,5W, ?wiat?o ciep?e bia?eDobrej jako?ci ?arówka na gwint G9, o mocy 2,5W, ?wiat?o bia?e ciep?e 15.00
?arówka 7LED GU10 3W, ?wiat?o ciep?e bia?e-3 sztEnergooszcz?dne 7ledowe ?arówki o barwie ?wiat?a bia?e ciep?e, o trzonie G10, komplet 3sztuk.30.00
?arówka MR16/230V PRIN 21LED SMD2835 3,5W ?w ciep?Dobrej jako?ci ?arówka na gwint MR16, o mocy 3,5W, strumie? 280lm i ?wiat?e bia?ym ciep?ym na 230V13.00
?arówka MR16/230V PRIN 21LED SMD2835 3,5W ?w dzienDobrej jako?ci ?arówka na gwint MR16, o mocy 3,5W, strumie? 280lm i ?wiat?e bia?ym dziennym na 230V11.50
G?o?nik Etiger Cosmic LED A0-CL01 z ?arówk? LED BTCosmic LED jest to ?arówka LED 7,6W z trzema poziomami nat??enia z wbudowanym bardzo dobrej jako?ci 11W RMS g?o?nikiem Bluetooth, który zamieni twoj? lamp? w bezprzewodowy system audio. ?arówka 2w1 uniwersalna E27, E14, B22 jest sterowana poprzez pilot339.00

Podane ceny sÄ… orientacyjne