Nazwa KrĂłtki opisCena brutto
Nazwa KrĂłtki opisCena brutto
Rozga???nik portów HUB x4 USB 2.0 CONCEPTRONIC Rozga???nik HUB USB 2.0 - 4 porty USB zapewnia zwi?kszenie gniazd USB w PC, laptopie itp. z 1 na 4 gniazda USB. 25.00
Stacja dokuj?ca dysku Conceptronic 2.5/3.5" USB2.0Stacja dokuj?ca na USB 2.0 z przeznaczeniem na dyski HDD 2.5 i 3.5'' typu SATA i SSD z przeznaczeniem do PC, laptopa lub netbooka. Kompatybilna z systemami windows99.00
Stacja dokuj?ca dysku Conceptronic 2.5/3.5" USB3.0Stacja dokuj?ca na USB 3.0 z przeznaczeniem na dyski HDD 2.5 i 3.5'' typu SATA i SSD z przeznaczeniem do PC, laptopa lub netbooka. Kompatybilna z systemami windows129.00
Karta PCI Port (Com, RS-232) x2 Porty ConceptronicKarta PCI umo?liwiaj?ca rozbudow? komputera PC o dodatkowe dwa wyj?cia RS-232.59.00
Karta PCI 1 Port Równoleg?y 2 Porty RS-232Dzi?ki tej karcie PCI mo?esz swój nowy komputer rozbudowa? o dodatkowe wyj?cia: 1 port równoleg?y 2 porty RS-23285.00
Karta PCI Express 4 porty USB 3.0Idealna karta do rozbudowy potrów USB w twoim stacjonarnym kaomputerze. Która rozbuduje go o 3 dodatkowe porty USB 3.0. Karta na z??cza PC Express.99.00
Kamera internetowa Flexcam 2.0 z mikrofonemMa?a kamera internetowa w rozdzielczo?ci 2megapixela z wbudowanym mikrofonem do komunikacji wideo z funkcj? ?ledzenia twarzy, jak i robienia zdj??. Mo?liwo?? powieszenia na ekranie LCD lub postawienia na biurku. Zasilana kablem USB62.00
Kamera internetowa Flexcam HD 720p z mikrofonemMa?a kamera internetowa w rozdzielczo?ci HD 720p z wbudowanym mikrofonem do komunikacji wideo z funkcj? ?ledzenia twarzy, jak i robienia zdj??. Mo?liwo?? powieszenia na ekranie LCD lub postawienia na biurku. Zasilana kablem USB69.00
Mysz optyczna przewodowa CONCEPTRONIC ?ó?taPrzewodowa optyczna myszka komputerowa o d?ugo?ci przewodu 1,2m na USB. Kolor ?ó?ty19.00
Mysz bezprzewodowa 2.4GHz Conceptronic srebrnaBezprzewodowa myszka optyczna na USB w technologi 2.4GHZ o zasi?gu do 10m. Nadaje si? zarówno dla lewego i prawego u?ytkowników lewor?cznych.49.00
Mysz bezprzewodowa 2.4GHz reg czu?o?? CONCEPTRONICBezprzewodowa myszka optyczna na USB w technologi 2.4GHZ o zasi?gu do 10m. Mysz wyposa?ona w przycisk do regulacji czu?o?ci. W komplecie mysz, odbiornik USB i bateria.49.00
Mysz bezprzewodowa 2.4GHz Conceptronic bia?o-sr.Bezprzewodowa myszka optyczna na USB w technologi 2.4GHZ o zasi?gu do 10m. Nadaje si? zarówno dla lewego i prawego u?ytkowników lewor?cznych.59.00
Mysz bezprzewodowa 2.4GHz Conceptronic bia?o-ró?.Bezprzewodowa myszka optyczna na USB w technologi 2.4GHZ o zasi?gu do 10m. Nadaje si? zarówno dla lewego i prawego r?cznego u?ytkownika.59.00
Mysz bezprzewodowa 2.4GHz Conceptronic V1, czarnaBezprzewodowa myszka optyczna na USB w technologi 2.4GHZ. W komplecie mysz, odbiornik USB, kolor czarny.49.00
Kiesze? HDD zewn. Conceptronic 2.5" USB 3.0 WiFiZewn?trzna kiesze? USB 3.0 z przeznaczeniem na dysk HDD 2.5'' SATA o pojemno?ci do 1,5TB. Umo?liwa przesy?ania i odbierania danych przewodowo lub bezprzewodowo po wifi. Wyposa?ony w akumulator co zapewni do 4 godzin pracy. Wspó?pracuje Android i iOS249.00
Czytnik kart SD/USB Conceptronic WiFi + PowerBankBezprzewodowy czytnik kart pami?ci SD i USB StreamVault z bateri? typu Power Bank 5000mAh. Wyposa?ony w akumulator co zapewni do 12 godzin pracy. Wspó?pracuje Android i iOS i systemami Windows.269.00
tuner DVB-T TV na android Conceptronic Przeno?ny tuner DVB-T, umo?liwiaj?cy odbiór cyfrowej telewizji naziemnej na urz?dzeniach z systemem android. Odbiornik zasilany poprzez z??cze micro USB, w komplecie dwie anteny: teleskopowa i magnetyczna. Darmowa aplikacja na android189.00
tuner DVB-T + Radio na USB ConceptronicOdbiornik USB dual DVB-T, umo?liwiaj?cy odbiór i nagrywanie cyfrowej telewizji naziemnej oraz s?uchania cyfrowego radia dzi?ki podpi?ciu urz?dzenia do komputera PC, laptopa lub netbooka69.00
tuner DVB-C Analog TV PVR ConceptronicOdbiornik DVB-C, umo?liwiaj?cy odbiór i nagrywanie analogowoej telewizji dzi?ki podpi?ciu urz?dzenia poprzez kabel S-Video i komponent do komputera PC, laptopa lub netbooka99.00
UPS CONCEPTRONIC LINE-INTERACTIVE 1200VA 600WUPS Conceptronic 1200VA jest zasilaczem awaryjnym dla urz?dze? dzia?aj?cych w 230VOLT, zapewnia pewne i d?ugie podtrzymanie bateryjne dla u?ytkowników domowych oraz biurowych. Wbudowany AVR zapewnia czyst? prac? z sieci.499.00
UPS CONCEPTRONIC LINE-INTERACTIVE 2200VA 1200WUPS Conceptronic 2200VA jest zasilaczem awaryjnym dla urz?dze? dzia?aj?cych w 230VOLT, zapewnia pewne i d?ugie podtrzymanie bateryjne dla u?ytkowników domowych oraz biurowych. Wbudowany AVR zapewnia czyst? prac? z sieci.649.00
Zasilacz Awaryjny UPS CONCEPTRONIC 600VA z AVRUPS Conceptronic 600VA jest zasilaczem awaryjnym dla urz?dze? dzia?aj?cych w 230VOLT, zapewnia pewne i d?ugie podtrzymanie bateryjne dla u?ytkowników domowych oraz biurowych. Wbudowany AVR zapewnia czyst? prac? z sieci.199.00
Zasilacz Awaryjny UPS CONCEPTRONIC 800VA z AVRUPS Conceptronic 800VA jest zasilaczem awaryjnym dla urz?dze? dzia?aj?cych w 230VOLT, zapewnia pewne i d?ugie podtrzymanie bateryjne dla u?ytkowników domowych oraz biurowych. Wbudowany AVR zapewnia czyst? prac? z sieci.239.00
Zasilacz East AT-UPS1000LCD onlineZasilacz AT-UPS1000-LCD jest zasilaczem typu online. Urz?dzenia tego rodzaju stosowane s? g?ównie tam, gdzie przyk?ada si? du?? uwag? nie tylko do zapewnienia nieprzerwanego zasilania, ale tak?e odpowiedniej jego jako?ci. 1290.00
Zasilacz East AT-UPS1000RT LCD onlineZasilacz AT-UPS1000RT RACK jest zasilaczem typu online. Urz?dzenia tego rodzaju stosowane s? g?ównie tam, gdzie przyk?ada si? du?? uwag? nie tylko do zapewnienia nieprzerwanego zasilania, ale tak?e odpowiedniej jego jako?ci. 1739.00
Zasilacz East AT-UPS1000S-lineZasilacz AT-UPS1000S-LCD jest zasilaczem typu line interactive. UPS’y oparte na tej topologii zapewniaj? w czasie zaniku napi?cia szybkie prze??czenie na zasilanie z falownika, który jest zsynchronizowany z sieci? zasilaj?c?.745.00
Zasilacz East AT-UPS1200-LCD offlineZasilacz awaryjny AT-UPS1200-LCD jest typem zasilacza offline, posiadaj?cym moc skuteczn? na poziomie 720W oraz moc pozorn? na poziomie 1200VA. Wyposa?ony zosta? w wy?wietlacz LCD, dwa gniazda do pod??czenia urz?dze? elektrycznych.499.00
Zasilacz East AT-UPS1200-LED offlineZasilacz awaryjny AT-UPS1200-LED jest typem zasilacza offline, posiadaj?cym moc skuteczn? na poziomie 720W oraz moc pozorn? na poziomie 1200VA. Jego napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe wynosi 230V. Zasilacz awaryjny zosta? wyposa?ony w 3 wyj?cia.419.00
Zasilacz East AT-UPS1200R offline RACK LCDZasilacz awaryjny AT-UPS1200R RACK jest typem zasilacza offline, posiadaj?cym moc skuteczn? w wysoko?ci 720W oraz moc pozorn? na poziomie 1200VA. Wyposa?ony w du?y i czytelny wy?wietlacz LCD, porty USB oraz RJ45679.00
Zasilacz East AT-UPS2000LCD onlineZasilacz awaryjny AT-UPS2000-LCD jest typem zasilacza online wyposa?onym w wy?wietlacz LCD daj?cy mo?liwo?? odczytania stanu baterii oraz sprawdzenia warto?ci napi?cia wej?ciowego i wyj?ciowego.2345.00
Zasilacz East AT-UPS2000RT LCD online mod. bat. Zasilacz awaryjny AT-UPS2000RT RACK jest zaawansowanym technologicznie zasilaczem typu online zaprojektowanym do ca?odobowej obs?ugi i ochrony urz?dze? funkcjonuj?cych w ?rodowisku teleinformatycznych szaf rack. 3209.00
Zasilacz East AT-UPS3000LCD onlineZasilacz AT-UPS3000-LCD jest zasilaczem typu online. Urz?dzenia tego rodzaju s? stosowane g?ownie tam, gdzie przyk?ada si? du?? wag? nie tylko do zapewnienia nieprzerwanego zasilania, ale tak?e odpowiedniej jego jako?ci.2535.00
Zasilacz East AT-UPS3000RT LCD online mod. bat. Zasilacz awaryjny AT-UPS3000RT RACK umo?liwia kompleksow? ochron? instalacji sprz?tu elektrycznego funkcjonuj?cego w teleinformatycznych szafach serwerowych. Zasilacz UPS wykonany wed?ug standardu rack.3400.00
Zasilacz East AT-UPS650-LCD offlineZasilacz awaryjny AT-UPS650-LCD jest typem zasilacza offline, posiadaj?cym moc skuteczn? na poziomie 390W oraz moc pozorn? na poziomie 650VA. Wyposa?ony zosta? w wy?wietlacz LCD, dwa gniazda do pod??czenia urz?dze? elektrycznych309.00
Zasilacz East AT-UPS650-LED offlineZasilacz awaryjny AT-UPS650-LED jest typem zasilacza offline, posiadaj?cym moc skuteczn? na poziomie 390W oraz moc pozorn? na poziomie 650VA. Jego napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe wynosi 230V. Wyposa?ony w 2 wyj?cia zasilaj?ce oraz bezobs?ugowy akumulator229.00
Zasilacz East AT-UPS650P-LED OfflineZasilacz awaryjny AT-UPS650P-LED jest typem zasilacza offline, posiadaj?cym moc skuteczn? na poziomie 390W oraz moc pozorn? na poziomie 650VA. Zosta? wyposa?ony w 4 wyj?cia zasilaj?ce oraz bezobs?ugowy, ?elowo-o?owiowy akumulator.269.00
Zasilacz East AT-UPS850-LED Le??cy offlineZasilacz awaryjny AT-UPS850-LED jest typem zasilacza offline, posiadaj?cym moc skuteczn? na poziomie 510W oraz moc pozorn? na poziomie 850VA. Jego napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe wynosi 230V. Zasilacz awaryjny zosta? wyposa?ony w 4 (2x2) wyj?cia.306.00
Zasilacz East AT-UPS850-LED OfflineZasilacz awaryjny AT-UPS850-LED jest typem zasilacza offline, posiadaj?cym moc skuteczn? na poziomie 510W oraz moc pozorn? na poziomie 850VA. Jego napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe wynosi 230V. Zasilacz awaryjny zosta? wyposa?ony w 2 gniazda zasilania.280.00
Inweter East AT-INV600Inwerter AT-INV600 jest innowacyjnym urz?dzeniem do ochrony i stabilnego zasilania sprz?tu elektrycznego. Inwerter posiada moc skuteczn? na poziomie 600W i umo?liwia monta? 4 akumulatorów o pojemno?ci 12V/7Ah. 683.00
Kabel SATA 3-050-L 3Gb/s, prosty, 50cmKabel SATA s?u??cy do pod??czenia dysku twardego z p?yt? g?ówn?, d?ugo?? 50cm.4.50
Dysk twardy 3,5" 1TB 7200RPM 32MB SATA2Dysk twardy 3,5" o pojemno?ci 1TB, 7200RPM 32MB SATA2199.00
Dysk twardy 3,5" 2TB 7200RPM 64MB SATA3Dysk twardy 3,5" o pojemno?ci 2TB, 7200RPM 64MB SATA3319.00
Dysk HDD 2,5" INTENSO Memorycase 1,5TB 3.0 USBZewn?trzny dysk twardy 2,5calowy o pojemno?ci 1,5 TB w bardzo ?adnej metalowej obudowie charakteryzuj?cy si? wysok? jako?ci? wykonania, nadaje si? do nagrywania z tunerów naziemnych i satelitarnych. USB do 3.0349.00
Dysk HDD 2,5" INTENSO Memorycase 1TB 3.0 USBZewn?trzny dysk twardy 2,5calowy o pojemno?ci 1 TB w bardzo ?adnej metalowej obudowie charakteryzuj?cy si? wysok? jako?ci? wykonania, nadaje si? do nagrywania z tunerów naziemnych i satelitarnych. USB do 3.0259.00
Dysk HDD 2,5" INTENSO Memorycase 2TB 3.0 USBZewn?trzny dysk twardy 2,5calowy o pojemno?ci 2 TB w bardzo ?adnej metalowej obudowie charakteryzuj?cy si? wysok? jako?ci? wykonania, nadaje si? do nagrywania z tunerów naziemnych i satelitarnych. USB do 3.0399.00
PQI Dysk HDD 2,5" H551 750GB Turbo Boost-niebieskiMa?y, zgrabny dysk zew. 750 GB w fabrycznej eleganckiej niebieskiej obudowie Turbo boost idelanei pod tunery tv309.00
Streamstore 24extreme Dysk 500gBdysk o pojemno?ci 500GB, nie wymaga dodatkowego zewn?trznego zasilania. 379.00
Streamstore 24extreme Dysk 1TBdysk o pojemno?ci 1TB, nie wymaga dodatkowego zewn?trznego zasilania. 469.00
P?yty DVD+R Intenso 8,5GB double layer (Cake 10)P?yta DVD+R dwustronna o pojemno?ci 8,5Gb, 8x, przeznaczona tylko do nagrywarek obs?uguj?cych p?yty dwuwarstwowe22.00
Kiesze? HDD zewn. SATA NATEC RHINO 3.5" USB 3.0 Zewn?trzna kiesze? USB 3.0 z przeznaczeniem na dysk HDD 3.5'' SATA stanowi bardzo dobre zabezpieczenie dysku i odprowadzanie ciep?a przez aluminiow? obudow?. Kompatybilna z systemami windows87.00
3w1 pilot, klawiatura, TP, MEGA DROIDER RF, MT1421 Bezprzewodowa klawiatura multimedialna 3w1, touchpad oraz uniwersalny, ucz?cy si? pilot do TV/STB/DVD.102.00
MYSZ OPTYCZNA 3D,ROZDZIELCZO?? 800 DPI.CZARNAOptyczna mysz OMEGA z serii Value Line o rozdzielczo?ci 800dpi. Kolor czarny17.00
MYSZ OPTYCZNA 3D,ROZDZIELCZO?? 800 DPI.CZERWONAOptyczna mysz OMEGA z serii Value Line o rozdzielczo?ci 800dpi. Kolor czerwony17.00
Mysz optyczna przewodowa NATEC SWIFT Przewodowa optyczna myszka komputerowa o d?ugo?ci przewodu 1,5m.15.00
Klawiatura WiFi QUER 2,4GhzKlawiatura bezprzewodowa QUER na 2,4Ghz dedykowana do urz?dze? wyposa?onych w bluetooth dzia?aj?cych na systemach Windows, Linux, Android oraz Windows Mobile107.00
Klawiatura WiFi QUER AirmouseKlawiatura bezprzewodowa QUER Airmouse dedykowana m.in. do Smart TV Android, PC, Smart Phonów lub do Smart TV Android dongle.109.00
Klawiatura QUER + mysz GAMER bezprzewodowaBezprzewodowy zestaw Quer z klawiatur? i mysz? gamer w zestawie o ergonomicznym kszta?cie i solidnej laserowej technologii.79.00
Multimedialny Pilot klawiatura Riitek RT-MWK13 5w1Bezprzewodowa multimedialna klawiatura/pilot IR/mysz Riitek RII I13, pozwalaj?ca na bezprzewodow? obs?ug? TV, DVD, komputera, tableta, Android TV Box, Google TV Box, Xbox360, PS3, HTPC/OPTV itp. Wbudowany mikrofon i s?uchawki do obs?ugi Skype179.00
mini Klawiatura z Air Mouse Riitek RT-MWK24Uniwersalna klawiatura Riitek RII I24, pozwalaj?ca na bezprzewodow? obs?ug? komputera, tableta, Android TV Box, Google TV Box, Xbox360, PS3, HTPC/OPTV itp. Funkcja myszki obs?ugiwana gestem, wbudowany akumulator.99.00
Uniwersalna mini klawiatura Riitek RT-MWK8+Uniwersalna ma?a klawiatura Riitek RII I8+, pozwalaj?ca na bezprzewodow? obs?ug? komputera, tableta, Android TV Box, Google TV Box, Xbox360, PS3, HTPC/OPTV itp. Funkcja Multi-touch w touch-padzie, wbudowany akumulator, prosta obs?uga.99.00
Klawiatura NATEC ZANDER WHITE US LAYOUTNisko-profilowa ultraa-p?aska klawiatura komputerowa przewodowa NATEC ZANDER WHITE US LAYOUT wraz z warstw? zabezpieczaj?c? litery i symbole na klawiszach.49.00
KOPERTY CD Z OKNEM BEZ KLEJU, 100 sztukKoperty CD przeznaczone s? do przechowywania no?ników danych, zapobiegaj? zarysowaniom, u?atwiaj? odpowiedni? segregacj?.7.00
karta satelitarna Anysee E30S2 Plus USB CXZewn?trzny tuner cyfrowej telewizji satelitarnej SD i HD pod??czany poprzez z??cze USB, tuner z uniwersalnym czytnikiem kart, dzia?a Smart HD+, TNK. 399.00
Karta Anysee E7 S2 CI Plus USBtuner satelitarny do komputera HD ze slotem CI, zew. na wyj?cie USB349.00
Karta Sky Star HD2 wersja na PCI, z pilotem na USB, z mo?liwo?cia wpi?cia slotu CI259.00
Karta Sky STar 2 TV na PCI Karta PCI umo?liwiaj?ca odbiór cyfrowych satelitarnych programów telewizyjnych i radiowych. Jest ona równie? przygotowana do szybkiego internetu przez satelit?99.00
SkyStar S2 HD na PCI, pilot USBKarta SkyStar S2 to nowy wymiar telewizji DVBS dla programów niekodowanych w jako?ci HD139.00
Not Only TV Grabber Audio LV5ECableKonwerter analogowego sygna?u audio na posta? cyfrow?67.00
Not Only TV tuner HDTV USB Hybrid LV5HD +wejscieAVPod??czony do komputera umo?liwia odbieranie cyfrowego i analogowego sygna?u telewizyjnego165.00
Not Only PC Tuner DVB-T do Androida z WiFiBezprzewodowy tuner DVB-T przeznaczony do odbierania cyfrowej telewizji naziemnej na urz?dzeniach mobilnych takich jak tablet/smartfon z systememi Android oraz iOS.279.00
P?yty CDR Intenso 700MB PRINTABLE (25 Cake)P?yta jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 700Mb przeznaczona do nagrywania muzyki, danych, itp.25.00
P?yty VERBATIM CD-R 700MB 52X EXTRA PROTECTION 10P?yta VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 700 MB przeznaczona do nagra? muzyki w wysokiej jako?ci, wideo, zdj?? i innych danych. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka! Cake 10szt16.00
P?yty VERBATIM CD-R 700MB 52X EXTRA PROTECTION 1P?yta VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 700 MB przeznaczona do nagra? muzyki w wysokiej jako?ci, wideo, zdj?? i innych danych. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka! Cena za 1szt2.30
P?yty VERBATIM CD-R 700MB 52X EXTRA PROTECTION 25P?yta VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 700 MB przeznaczona do nagra? muzyki w wysokiej jako?ci, wideo, zdj?? i innych danych. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka! Cake 25szt26.00
P?yty VERBATIM CD-R 700MB 52X AZO PRINTABLE 25sztP?yty Verbatim korzystaj? z technologii AZO firmy VERBATIM. Idealnie nadaj? si? one do udost?pniania danych komputerowych, w?asnych filmów wideo, zdj?? i P?yta VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 700MB, cake 25szt 33.00
P?yty VERBATIM DVD+R 8,5 GB DOUBLE LAYER 8X 10cakeP?yta DVD VERBATIM dwustronna jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 8,5 GB przeznaczona g?ównie do nagra? danych komputerowych, zdj??. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka! 49.00
P?yty VERBATIM DVD+R 4,7 GB 16X (10 cake)P?yta DVD VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 4,7 GB przeznaczona g?ównie do nagra? danych komputerowych, zdj??. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka! 18.00
P?yta VERBATIM DVD+R 4,7 GB 16X SLIM CASEP?yta DVD VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 4,7 GB przeznaczona g?ównie do nagra? danych komputerowych, zdj??. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka! 1szt2.50
P?yty VERBATIM DVD+R 4,7 GB 16X (25 cake)P?yta DVD VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 4,7 GB przeznaczona g?ównie do nagra? danych komputerowych, zdj??. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka!35.00
P?yty VERBATIM DVD+R 4,7 GB 16X (50 cake)P?yta DVD VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 4,7 GB przeznaczona g?ównie do nagra? danych komputerowych, zdj??. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka!69.00
P?yty DVD-R Intenso 4,7GB, X16 (Cake 10)P?yta DVD-R o pr?dko?ci nagrywania X16 i pojemno?ci 4,7Gb charakteryzuj?ca si? najwy?szymi parametrami13.00
P?yty VERBATIM DVD-R 4,7 GB 16X (10 cake)P?yta DVD VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 4,7 GB przeznaczona g?ównie do nagra? muzyki w najwy?szej jako?ci, plików wideo. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka!18.00
P?yta VERBATIM DVD-R 4,7 GB 16X SLIM CASEP?yta DVD VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 4,7 GB przeznaczona g?ównie do nagra? muzyki w najwy?szej jako?ci, plików wideo. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka! 1szt2.50
P?yty VERBATIM DVD-R 4,7 GB 16X (25 cake)P?yta DVD VERBATIM jednokrotnego zapisu o pojemno?ci 4,7 GB przeznaczona g?ównie do nagra? muzyki w najwy?szej jako?ci, plików wideo. Najlepsze parametry, ?wiatowa marka!35.00
Plecak na laptop EVERKI Versa Backpack 14,1"Plecak zaprojektowany specjalnie dla ?ycia zawodowego. Bezpieczna komora na laptop o wielko?ci 14,1" z wygodnym sposobem otwierania o 180 stopni.809.00
Plecak na laptop EVERKI Studio Slim 14.1"Plecak o przestronnym wn?trzu mog?cy pomie?ci? laptopa 14.1". Dodatkowo boczne kieszenie na butelki z wod? lub inne ma?e przedmioty.409.00
Plecak na laptop EVERKI Flight 16"Idealny plecak dla ka?dego podró?nika. Komora na laptop o przek?tnej max. do 16''. 5-punktowy system w pe?ni regulowanych pasów.369.00
Plecak na laptop EVERKI Atlas 13"-17,3"Plecak o przestronnym wn?trzu mog?cy pomie?ci? laptopa 13"-17,3" z dodatkowymi kieszeniami na iPad/Kindle/Tablet. Plecak obj?ty do?ywotni? gwarancj?.619.00
Plecak na laptop EVERKI Concept 17.3"Bardzo wysokiej klasy plecak na laptop 17.3'', dodatkowo z kieszeniami na IPada, Tablet, eBook, komor? tward? na okulary. Plecak zosta? obj?ty do?ywotni? ochron? na wady materia?owe i produkcyjne.1219.00
Plecak na laptop EVERKI Glide 17,3"Plecak z specjaln? komor? na laptopy do 17,3'', system ochrony naro?ników laptopa, specjalne miejsce dla Kindle / iPad / Tablet.329.00
Plecak na laptop EVERKI Swift 17,3"Plecak z komor? na laptop do 17", du?? kieszeni? zapinan? na zamek. Wytrzyma?a wodoodporna os?ona dolna oraz wzmocnione paski na rami? i uchwyt do przenoszenia r?cznego.169.00
Plecak na laptop EVERKI Beacon 18.4"Idealny plecak do ci??kich ?adunków i trudnych warunków pogodowych. Komora na laptop o przek?tnej max. do 18,4''. 30 lat gwarancji producenta.529.00
Plecak na laptop EVERKI Titan 18.4"Plecak EVERKI Titan na laptop 18.4'' z kieszeniami dodatkowymi na IPada, Tablet, eBook. Wewn?trz plecaka zosta?a zastosowana specjanla antywstrz?sowa piana co zapewnia solidn? ochrone.669.00
Pokrowiec na plecak EVERKI Shield Rain CoverWodoodporny pokrowiec na plecaki firmy EVERKI Shield Rain Cover, pasuj?cy do plecaków EVERKI: Atlas, Versa i Glide Backpack.85.00
Podk?adka pod laptop Everki Chill PillUniwersalna podstawka o bardzo nie wielkich rozmiarach pod laptop, notebook, która zapewnia bardziej komfortow? pozycj? pisania i lepsz? cyrkulacj? powietrza pod twoim komputerem.37.00
Torba do laptopa EVERKI Commute 10.2"Elegancka i praktyczna torba na laptop, netbook z mi?kk? wy?ció?k? z polaru.70.00
Torba do laptopa EVERKI Venue Mini 11.5"Idealna torba dla studentów i u?ytkowników korporacyjnych o przestronnym wn?trzu mog?cym pomie?ci? netbooka lub tablet do 11,5" wraz z zasilaczem i akcesoriami.519.00
Torba do laptopa EVERKI Advance 11,6"Torba na laptop 11,6" z paskiem na r?k? i ramie. Wysoka jako?c produktu z ograniczona do?ywotnia gwarancja. 105.00
Torba do laptopa EVERKI Commute 11,6"Elegancka i praktyczna torba na laptop, netbook z mi?kk? wy?ció?k? z polaru.79.00
Torba do laptopa EVERKI Commute 13,3"Elegancka i praktyczna torba na laptop, netbook z mi?kk? wy?ció?k? z polaru.99.00
Torba do laptopa EVERKI Tempo 13.3"Torba do codziennego noszenia jak i na krótkie podró?e s?u?bowe. Do torby z ?atwo?ci? zmie?ci si? laptop do 13,3" Ograniczona do?ywotnia gwarancja producenta.409.00
Torba do laptopa EVERKI Urbanite 14,1"Bardzo pojemna torba na laptop o rozmiarze 14,1" o du?ej przestrzennej organizacji zawarto?ci. Wygodny sposób otwierania torby o 180 stopni. Torba obj?ta do?ywotni? gwarancj?.405.00
Torba do laptopa EVERKI Advance 14,4"Torba na laptop 14,4" z paskiem na r?k? i ramie. Wysoka jako?c produktu z ograniczona do?ywotnia gwarancja. 119.00
Torba do laptopa SCHNAUZER BLACK 15.4/15.6"Torba do laptopa o rozmiarze 15.4"/15.6'' solidnie wykonana i uszczywniona. Zewn?trz torba posiada 3 przegrody na akcesoria.59.00
Torba do laptopa EVERKI Commute 15,6"Elegancka i praktyczna torba na laptop, netbook z mi?kk? wy?ció?k? z polaru.119.00
Torba do laptopa EVERKI Lunar 15,6"Elegancka i wygodna torba do codziennego noszenia i na krótkie podró?e s?u?bowe. Wewnatrz dodatkowe kieszenie na wizytówki, d?ugopis, telefon itd. Ograniczona do?ywotnia gwarancja producenta.409.00
Torba do laptopa EVERKI Track Messenger 15,6"Idealna torba dla studentów i u?ytkowników korporacyjnych o przestronnym wn?trzu mog?cym pomie?ci? laptopa 15.6" wraz z zasilaczem i akcesoriami.249.00
Torba do laptopa NATEC ANTELOPE BLACK 15.6"Torba do laptopa o dedykowanym rozmiarze 15,6'' solidnie wykonana i uszczywniona. Wewn?trz torba posiada przydatne kieszonki na akcesoria36.00
Torba do laptopa ELEPHANT GREY 15.6"Torba do laptopa o rozmiarze 15.6'' solidnie wykonana. Posiada 2 komory z dodatkow? przegrod? z pianki w komorze g?ównej.75.00
Torba do laptopa NATEC IMPALA 15.6"Torba do laptopa o dedykowanym rozmiarze 15,6'' solidnie wykonana i uszczywniona. Zewn?trz torba posiada 2 komory na akcesoria29.00
Torba do laptopa KORAT GREY 15.6"Torba do laptopa o rozmiarze 15.6'' solidnie wykonana. Torba posiada 2 du?e przegrody i 1 kiesze? z organizerem.72.00
Torba do laptopa CAMA OLIVE-GREY 15.6"Torba do laptopa o rozmiarze 15.6'' solidnie wykonana. Torba posiada 1 komor? z dodatkow? przegrod? z pianki w komorze g?ównej.69.00
Torba do laptopa ORYX BLACK 15.6"Torba do laptopa o rozmiarze 15.6'' solidnie wykonana. Posiada dwie komory zamykane na zamek: notebook, aktówka.42.00
Torba do laptopa EVERKI Advance 16"Torba na laptop 16" z paskiem na r?k? i ramie. Wysoka jako?c produktu z ograniczona do?ywotnia gwarancja. 125.00
Torba do laptopa EVERKI Agile 16"Niezwykle cienkienka wygodna torba na laptop o wielko?ci do 16" wyposarzona jest w antypo?lizgowy, regulowany pasek na rami?.205.00
Torba do laptopa EVERKI Versa Premium 16"Wszestronna oraz o gustownym wygl?dzie torba na laptop. Torba o du?ej niezawodno??, trwa?o?ci oraz profesjonalnym wygl?dzie. Ograniczona do?ywotnia gwarancja producenta759.00
Torba do laptopa EVERKI Flight Briefcase 16"Idealna torba dla osób w cz?stej podró?y. Do torby z ?atwo?ci? zmie?ci si? laptop do 16" z wygodnym sposóbem otwierania o 180 stopni. Ograniczona do?ywotnia gwarancja producenta.369.00
Torba podró?na EVERKI Journey Trolley 11"-16"Bardzo pojemna torba podró?na EVERKI Journey Trolley z regulowan? kieszeni? na laptopa w rozmiarach od 11" do 16". Torba obj?ta ograniczon? do?ywotni? gwarancj? producenta.1129.00
Torba do laptopa EVERKI Advance 17,3"Torba na laptop 17,3" z paskiem na r?k? i ramie. Wysoka jako?c produktu z ograniczona do?ywotnia gwarancja. 159.00
Torba do laptopa EVERKI Versa Premium 17,3"Wszestronna oraz o gustownym wygl?dzie torba na laptop. Torba o du?ej niezawodno??, trwa?o?ci oraz profesjonalnym wygl?dzie. Ograniczona do?ywotnia gwarancja producenta. 809.00
Torba do laptopa EVERKI Commute 17,3"Elegancka i praktyczna torba na laptop, netbook z mi?kk? wy?ció?k? z polaru.119.00
Torba do laptopa NATEC ANTELOPE BLACK 17.3"Torba do laptopa o dedykowanym rozmiarze 17,3'' solidnie wykonana i uszczywniona. Wewn?trz torba posiada przydatne kieszonki na akcesoria39.00
Torba do laptopa NATEC IMPALA 17.3"Torba do laptopa o dedykowanym rozmiarze 17,3'' solidnie wykonana i uszczywniona. Zewn?trz torba posiada 2 komory na akcesoria32.00
Torba do laptopa LABRADOR BLACK BLACK 17.0"Torba do laptopa o rozmiarze 17'' solidnie wykonana. Posiada dwie komory - notebook / aktówka.75.00
Torba do laptopa EVERKI Advance 18,4"Torba na laptop 18,4" z paskiem na r?k? i ramie. Wysoka jako?c produktu z ograniczona do?ywotnia gwarancja. 205.00
Torba do laptopa EVERKI Commute 18,4"Elegancka i praktyczna torba na laptop, netbook z mi?kk? wy?ció?k? z polaru.167.00
Torba do laptopa EVERKI Lunar 18,4"Elegancka i wygodna torba do codziennego noszenia i na krótkie podró?e s?u?bowe. Wewnatrz dodatkowe kieszenie na wizytówki, d?ugopis, telefon itd. Ograniczona do?ywotnia gwarancja producenta.529.00
Pendrive EMTEC 16GB USB 3.0 +SMartfon MobileGoPendrive Emtec o pojemno?ci 16GB, solidne wykonanie, dodatkowo wyposa?ony w gniazdo micro USB dzi?ki któremu mo?na pod??czy? np. telefon komórkowy.55.00
Pendrive Duracell 8GB CaplessPendrive Duracell o pojemno?ci 8GB, solidnie wykonany33.00
Pendrive Goodram 16GB Euro 2012pendrive o pojemno?ci 16GB59.00
Pendrive Goodram 8GB Euro 2012pendrive o pojemno?ci 8GB39.00
Pendrive INTENSO 8GB Business LinePendrive Intenso o pojemno?ci 8GB , szybkie pr?dko?ci zapisu i odczytu33.00
HUB USB 2.0, 4 portyHUB USB 2.0, 4 porty. Kompatybilny z USB 2.0 i 1.1. Ka?dy port obs?uguje transfer do 480 Mbps19.00
HUB goobay rozga???nik portów x4 USB 3.0 25,5cmRozga???nik HUB USB 3.0 - 4 porty USB zapewnia zwi?kszenie gniazd USB w PC, laptopie itp. z 1 na 4 gniazda USB. Obs?uga transferu danych do 5 Gb/s.79.00
Stacja dokuj?ca Goobay Sata/SSD 2.5/3.5" USB 3.0Stacja dokuj?ca na USB 3.0 z przeznaczeniem na dyski HDD 2.5 i 3.5'' typu SATA i HDD/SSD z przeznaczeniem do PC, laptopa lub netbooka. Kompatybilna z systemami windows, w komplecie z zasilacz.119.00
Karta D?wi?kowa Goobay USB 2.0Karta s?u?y do po??czenia urz?dzenia z wtyczk? Jack 3.5mm do komputera posiadaj?cego wej?cie USB 2.0 25.00
Cabletech Video-Grabber URZ0192urz?dzenie to pozwala zgrywanie obrazu i d?wi?ku z urz?dze? analogowych oraz cyfrowych na dysk komputera79.00
Podk?adka 3w1 Everki ShieldUniwersalna podk?adka pod mysz firmy EVERKI 3w1, spe?nia funckj? podk?adki pod mysz, ochronnej pianki przed zarysowaniem LCD w laptopach oraz fukcj? czyszcz?ce wy?wietlacze LCD.34.00
Zasilacz uniwersalny do laptopa,100W,12V/230V LTCUniwersalny zasilacz do laptopów, 8 ró?nych ko?cówek, mo?liwo?? zasilania z sieci b?d? gniazda zapalniczki samochodowej.79.00
UPS POWER WALKER VI 1000VA, LCD, Rack 19"Awaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 1000 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??. Posiada 8x gniazdo IEC dla pod??czenia o?miu urz?dze?. Idealnie pasuje do zamontowania w szafie rack1129.00
UPS POWER WALKER 1000VA TOWER, USB/RS-232 LCDAwaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 1000 VA w obudowie Tower zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??. Posiada 3x gniazdo IEC dla pod??czenia o?miu urz?dze?.879.00
UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 1200VA 2x230V, 2Awaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 1200 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??. Posiada 2x gniazdo 230V i 2x IEC dla dwóch PC425.00
UPS POWER WALKER VI 1500VA, LCD, Rack 19"Awaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 1500 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??. Posiada 8x gniazdo IEC dla pod??czenia o?miu urz?dze?. Idealnie pasuje do zamontowania w szafie rack1319.00
UPS POWER WALKER 1500VA TOWER, USB/RS-232 LCDAwaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 1500 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??. Posiada 4x gniazdo IEC dla pod??czenia o?miu urz?dze?.1169.00
UPS POWER WALKER LINE 2000VA, LCD, Rack 19"Awaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 2000 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno?? wyposa?ony w wyj?cia: 8X IEC OUT, RJ11/45, USB/RS-232, LCD montowany w szafie RACK 19".2099.00
UPS POWER WALKER 2000VA 3-STOPNIOWA ?ADOWARKAPowerWalker Inverter 2000 ?adowarka konwertuje pr?d sta?y DC na pr?d zmienny AC przy zachowaniu znakomitej sprawno?ci. 569.00
UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 2200VA 2X SCHUKOAwaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 2200 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno?? wyposa?ony w wyj?cia: 2x SCHUKO + 2x IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB539.00
UPS POWER WALKER 600VA LCD, Pure Sine WaveAwaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 600 VA z wy?wietlaczem LCD charakteryzuj?cy si? czyst? fal? sinusoidaln?. Posiada 3x gniazdo IEC. Zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??289.00
UPS POWER WALKER OFFLINE 600VA 2X IEC C13 OUTAwaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 600 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno?? wyposa?ony w wyj?cia: Nie , IEC C13 (10A)x1.169.00
UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 650VAAwaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 650 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??199.00
UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 650VA z LCDAwaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 650 VA z wy?wietlaczem LCD zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??225.00
UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 850VAAwaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 850 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??249.00
UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 850VA z LCDAwaryjny zasilacz UPS Power Walker o mocy 850 VA z wy?wietlaczem LCD zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??309.00
UPS Gembird LINE-INTERACTIVE 650VAAwaryjny zasilacz UPS Gembird o mocy 650 VA zapewniaj?cy kompleksow? ochron? i wysok? wydajno??159.00
PCB Comp. WiFi Bridge do tunerów +kable zasilania129.00

Podane ceny sÄ… orientacyjne