Nazwa KrĂłtki opisCena brutto
Nazwa KrĂłtki opisCena brutto
Transimter AV-LINK AV1500 MINI 5.8 GHz UTP/CoaxAV-1500-MINI to urz?dzenie o ma?ych gabarytach, s?u??ce do transmisji audio i video, mo?liwo?? pod??czenia kablem koncentrycznym lub skr?tk? komputerow?.599.00
Transmiter AV-LINK AV2500 5.8 GHz UTP/CoaxAV-2500 jest zestawem urz?dze? przeznaczonych do radiowej transmisji obrazu oraz d?wi?ku. Wyposa?ony w uniwersalne z??cze, umo?liwiaj?ce pod??czenie przewodu koncentrycznego lub skr?tki komputerowej.669.00
Transmiter AV-LINK AV300 MINI 5.8 GHz CoaxAV-LiNK AV-300-MINI jest urz?dzeniem o ma?ych gabarytach, s?u?y do transmisji sygna?u audio i video, mo?liwo?? pod??czenia kablem koncentrycznym. 529.00
Dodatkowy odbiornik - AV Link System3 ver 22 Dodatkowy odbiornik do transmitera AV LINk22 przesy?a sygna? video z dwóch urz?dze? jednocze?nie i z pilota na kolejny odbiornik.119.97
Transmiter AV-LINK II Digiality 2.4 GHzBezprzewodowy transmiter audio i wideo Digiality AV Link II przesy?a sygna? video-audio z jednego urz?dzenia na drugie. Z dodatkow? funkcj? przesy?ania sygna?u IR z pilota.89.00
Dodatkowy odbiornik do - AV Link System3 lub Tc'eqDodatkowy odbiornik do transmitera AV Link 3 system.85.00
Maximum Home Stream - kamerka webcamKamera HomeStream to nowa funkcja pole HomeStream który pozwala obserwowanie domu, podczas nieobecno?ci.49.00
Maximum Home StreamPozwala przesy?a? d?wi?k obraz, pilota z jednego miejsca na drugie za po?rednictwem internetu299.00
AV Televes T307 - dodatkowy odbiornikDodatkowy odbiornik do transmitera Televes129.00
transmiter AV TELEVES T7307Bezprzewodowy przeka?nik obrazu, d?wi?ku i pilota,sprawdzony zasi?g do 30mb w budynku.199.00
Zest. transformatorów pasywnych TV-LAN Signal-2sztdystrybucja sygna?u TV po skr?tce 109.00
Konwerter Audio Digital na Analog HQ CLICKTRONICKonwerter ten mo?ne w ?atwy sposób i bez ogranicze? w jako?? przes?a? np. cyfrowy sygna? audio z telewizora/ odbiornika do urz?dzenia analogowego lub kolumn. 199.00
Konwerter Sygna? ALL na HDMIKonwerter ALL na HDMI pozwala prze??cza? 8 ró?nych ?róde? ( VGA, RCA, HDMI, Audio, USB, DVI-D) i skalowa? ka?de do HDMI1199.00
Konwerter AV na HDMIKonwerter pozwala na przetworzenie sygna?u AV na hdmi. Przydaje si? wsz?dzie tam gdzie nale?y przesy?a? wizj? za pomoca standardowego sygna?u AV.179.00
Konwerter VGA, YPbPr, CVBS na HDMIKonwerter przetwarza sygna? wej?ciowy VGA, CVBS oraz YPbPr + audio na sygna? wyj?ciowy HDMI umo?liwiaj?c u?ytkownikom komputerów, odtwarzaczy DVD wy?wietlanie obrazu na monitorze komputerowym, odbiorniku TV, co pozwala na wy?wietlanie obrazu w wi?kszych r215.00
konwerter z Scart, euro na HDMIKonwerter pozwala na przetworzenie sygna?u z Scart (euro) na HDMI229.00
Konwerter (PC) LAN / WiFi na HDMI, VGA LVK376Konwerter pozwala przes?a? obraz z komputera PC poprzez sie? LAN lub wifi do wielu odbiorców w sieci lokalnej. U?ytkownicy dzi?ki temu maj? dost?p do ekranu oraz zasobów komputera. Konwerter mo?e spe?nia? rol? extendera wideo629.00
Konwerter YPbPr+SPDIF Audio+RCA audio na HDMIPozwala za zintegrowanie starszego, analogowego sprz?tu z nowoczesnym systemem kina domowego209.00
konwerter Unitek Y-2701 USB- 1x HDMIKonwerter sygna?u na USB do komputera wy?wietla tre? audio-wideo na telewizorach Full HD lub mo?na pod??czy? do komputera dodatkowy monitor HD który ma duplikowa? lub rozszerza? pulpit komputera199.00
Konwerter VGA + Audio na HDMIKonwerter ten przetwarza wej?ciowy sygna? VGA na HDMI, audio mo?na pod??czy? za pomoca SPDIF, jack lub 2RCA ( L/R)179.00
HDMI Extender na dwie skr?tki + IR Cat5e/6 50mExtender HDMI na dwie skr?tki kat. 5e lub kat. 6 umo?liwia pod??czenie sygna?u wysokiej rozdzielczo?ci (HD) do odbiornika telewizyjnego wyposa?onego w z??cze HDMI poprzez dwie skr?tki komputerowe na odleg?o?? do 50m.199.00
Hdmi Extender 30m po skr?tce - gniazdko na?ciennePrzeka?nik sygna?u HDMI po skr?tce - gnaizdko na?cienne z czujk? IR do 30mb.209.00
Konwerter HDMI na AVKonwerter pozwala na przetworzenie sygna?u HDMI na sygna? AV. Przydaje si? wsz?dzie tam gdzie nale?y przesy?a? wizj? za pomoca standardowego sygna?u AV.179.00
Adapter Wifi Frame Jazz YFi2TV Multimedia HDMIAdapter pozwala na bezprzewodowe przesy?anie obrazu i d?wi?ku z komputera, tabletu, smartphone c na ekran TV po wyj?ciu HDMI439.00
Konwerter HDMI na VGA + Audio / YPbPr+AudioKonwerter przekszta?ca sygna? HDMI na sygna? VGA + dwa kana?y audio (stereo lub SP/DIF) lub na sygna? Component video (YPbPr) + dwa kana?y audio (stereo lub SP/DIF)169.00
Konwerter sygna?u HDMI na IP SignalKonwerter umo?liwia pod??czenie sygna?u wysokiej rozdzielczo?ci (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposa?onego w z??cze HDMI poprzez skr?tk? komputerow?. W zestawie znajduj? si? nadajnik oraz odbiornik.379.00
Konwerter Sygna?u HDMI na IPKonwerter HDMI na IP umo?liwia pod??czenie sygna?u wysokiej rozdzielczo?ci (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposa?onego w z??cze HDMI poprzez skr?tk? komputerow? kat 5e lub kat. 6. W zestawie znajduj? si? nadajnik oraz odbiornik.369.00
Konwerter sygna?u HDMI na IP - Dodatkowy RXDodatkowy odbiornik RX do konwertera sygna?u HDMI na IP. Umo?liwia pod??czenie sygna?u dla kolejnego odbiornika (telewizor, monitor) wyposa?onego w z??cze HDMI poprzez skr?tk? komputerow? kat 5e lub kat. 6.185.00
Konwerter sygna?u HDMI na IP + IR SignalExtender HDMI na skr?tk? kat. 5e lub kat. 6 umo?liwia pod??czenie sygna?u wysokiej rozdzielczo?ci (HD) do odbiornika telewizyjnego wyposa?onego w z??cze HDMI poprzez skr?tk? komputerow? na odleg?o?? do 50m. Urz?dzenie dodatkowo przesy?a sygna? pilota.469.00
Konwerter sygna?u HDMI na IP + IRKonwerter HDMI na IP umo?liwia pod??czenie sygna?u wysokiej rozdzielczo?ci (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposa?onego w z??cze HDMI poprzez skr?tk? komputerow? kat 5e lub kat. 6. Mo?liwo?? podpi?cia czujek do sterowania pilotem. W zestawie znajd489.00
Konwerter sygna?u HDMI na IP+IR - Dodatowy RXDodatkowy odbiornik RX + IR do konwertera HDMI na IP (IR)215.00
Konwerter sygna?u HDMI/RS232 na TCP/IP (LAN)Cztero-wyj?ciowy extender HDMI-LAN, konwertuj?cy HDMI na standardowy sygna? TCP/IP.W zestawie znajduj? si? nadajnik oraz odbiornik.849.00
Konwerter sygna?u HDMI na ?wiat?owód (20km) z IR Urz?dzenie to umo?liwia pod??czenie sygna?u wysokiej rozdzielczo?ci (HD) do odbiornika (telewizor, monitor) wyposa?onego w z??cze HDMI poprzez przewód ?wiat?owodowy jednomodowy (optyczny) nawet na odleg?o?? do 20km. 669.00
Konwerter sygna?u HDMI na ?wiat?owód +IR odbiornikDodatkowy odbiornik RX + IR do konwertera HDMI po kablu optycznym, w zestawie z czujk? IR i zasilaczem339.00
Kontroler ?ciany wideo iVW-FD233 3x3 HDMI/do 9 TV/Kontroler ?ciany video, prze??cznik wielo-formatowy 3x3 HDMI to urz?dzenie s?u??ce do pokazanie jednego, du?ego przekazu video na wielu monitorach tworz?cych jeden wielko-obrazowy ekran.wielkoobrazowy ekran.8990.00
Kontroler ?ciany video 2x2 HDMI - HDM-944FKontroler ?ciany wideo, prze??cznik wielo-formatowy HDMI 2x2 to matryc? o wysokiej wydajno?ci do szybkiego prze??czania. Posiada 4 wej?cia obs?uguj?ce cyfrowe oraz analogowe sygna?y wideo i 4 wyj?cia.3699.00
Konwerter sygna?u HDMI na IP Extender Matrix ContrKonwenter HDMI Extender Matrix zapewnia niezawodn? transmisj? sygna?u HDMI obs?uguj?cy do 16 wej?? HDMI oraz 237 wyj?? HDMI. W zestawie pilot do obs?ugi i kontroli urz?dzeniami.749.00
Konwerter sygna?u HDMI na RF - Coaxial Tx+RxKonwerter HDMI na umo?liwia pod??czenie sygna?u HD do odbiornika (telewizor, monitor) wyposa?onego w z??cze HDMI poprzez przewód kenczny. W zestawie znajduj? si? nadajnik TX oraz odbiornik RX.749.00
Konwerter sygna?u HDMI na RF- Coaxial odbiornik RXDodatkowy odbiornik konwertera HDMI na RF umo?liwia nam wysy?anie sygna?u HD zjednego miejsca do odbiornika (telewizora, monitora) wyposa?onego w z??cze HDMI poprzez przewód kencentryczny.375.00
Rozga???nik 1/2 HDMI 1 na 2 v1.3 3D SpaceLinkRozga???nik HDMI 1x2 pozwala na przeniesienia 1 sygna?u HDMI z urz?dzenia ?ród?owego na 2 monitory w tym samym czasie.89.00
Rozga???nik 1/4 HDMI 1 na 4 v1.3 3D SpaceLinkPozwala na przeniesienia 1 sygna?u HDMI z urz?dzenia ?ród?owego na 4 monitory w tym samym czasie.139.00
Rozga???nik 1/4 HDMI 1 na 4 MRS 1.4aPozwala na przeniesienia 1 sygna?u HDMI z urz?dzenia ?ród?owego na 4 monitory w tym samym czasie.229.00
Rozga???nik 1/4 HDMI 1 na 4 MRS 1.4a IRPozwala na przeniesienia 1 sygna?u HDMI z urz?dzenia ?ród?owego na 4 monitory w tym samym czasie, dodatkowo wej?cie na IR269.00
Rozga???nik 1/8 HDMI 1 na 8 v1.3Pozwala na przeniesienia 1 sygna?u HDMI z urz?dzenia ?ród?owego na 8 monitorów w tym samym czasie299.00
Rozga???nik, Splitter HDMI 1/2 4K 2160p GOOBAYRozga???nik HDMI 1x2 umo?liwia rozprowadzenie sygna?u HDMI z jednego ?ród?a na dwa odbiorniki (Telewizory, Monitory itp.) w bardzo wysokiej jako?ci si?gaj?cej a? do 2160p Quad HD.139.00
Rozga???nik Sumator Matrix HDMI 2 Wej?? - 4 Wyj??Rozga???nik HDMI 2x4 umo?liwia rozprowadzenie sygna?u HDMI z dwóch urz?dze? hdmi do czterech odbiorników telewizyjnych.249.00
Rozga???nik Sumator Matrix HDMi 4 Wej?? - 2 Wyj??Rozga???nik HDMI 4x2 umo?liwia rozprowadzenie sygna?u HDMI z czterech urz?dze? hdmi do dwóch odbiorników telewizyjnych.249.00
Rozga???nik, Sumator Matrix HDMi 4/2 GOOBAYRozga???nik HDMI 4x2 umo?liwia rozprowadzenie sygna?u HDMI z czterech urz?dze? hdmi do dwóch odbiorników telewizyjnych.289.00
Rozga???nik Sumator Matrix HDMI 4 Wej?? - 8 Wyj??Rozga???nik umo?liwia rozprowadzenie sygna?u HDMI do o?miu odbiorników telewizyjnych.599.00
Rozg. HDMIi 1/8 na 8 TV - Quali TvUrz?dzenie s?u?y do po??czenia 8 telewizorów LCD/Plazma pod jeden odbiornik HD.399.00
Sumator Space HDMI 3x1 + pilotSumator HDMI 3x1 pozwala na rozprowadzenie sygna?u HDMI z 3 wej?? (urz?dzenia ?ród?owe HDMI) na 1 wyj?cie HDMI (np. monitor LCD/Plazma, projektor itp.). W komplecie pilot i czujka IR59.00
Sumator Space HDMI 4Kx2K 3x1 + pilotSumator HDMI 3x1 pozwala na rozprowadzenie sygna?u HDMI z 3 wej?? (urz?dzenia ?ród?owe HDMI) na 1 wyj?cie HDMI (np. monitor LCD/Plazma, projektor itp.) wysokiej rozdzielczo?ci do 4Kx2K.149.00
Sumator Space HDMI 4x1 + PilotSumator HDMI 4x1 pozwala na rozprowadzenie sygna?u HDMI z 4 wej?? (urz?dzenia ?ród?owe HDMI) na 1 wyj?cie HDMI (np. monitor LCD/Plazma, projektor itp.). W komplecie pilot i zasilacz89.00
Sumator Space HDMI 5x1 + pilotSumator HDMI 5x1 pozwala na rozprowadzenie sygna?u HDMI z 5 wej?? (urz?dzenia ?ród?owe HDMI) na 1 wyj?cie HDMI (np. monitor LCD/Plazma, projektor itp.). W komplecie pilot i zasilacz99.00
Sumator Space HDMI 4Kx2K 5x1 + pilotSumator HDMI 5x1 pozwala na rozprowadzenie sygna?u HDMI z 5 wej?? (urz?dzenia ?ród?owe HDMI) na 1 wyj?cie HDMI (np. monitor LCD/Plazma, projektor itp.) wysokiej rozdzielczo?ci do 4Kx2K.169.00
Sumator HDMI 2x1 - manualny Prze??cznik manualny pomi?dzy dwoma urz?dzeniami HDMI do jednego odbiornika29.00
Sumator HDMI 4(in) do 1(out) - manualny Prze??cznik manualny pomi?dzy czterema urz?dzeniami HDMI do jednego odbiornika49.00
Transmiter HDMI Wi-Fi Emme Esse 87178Bezprzewodowy transmiter wizji HD (480p/576p/720p/1080i/1080p) i foni oraz sygna?u pilota IR za posrednictwem sieci wi-fi 2.4GHz.619.00
Transmiter Twin HDMI Wireless Megasat HD ComfortTransmiter HDMI Magasat mo?e odbiera? sygna?y Full HD z dwóch ró?nych ?róde? i przes?a? bezprzewodowo do odbiornika oddalonego nawet do 20m oraz po kablu hdmi do drugiego odbiornika np. TV. Sterowanie za pomoc? pilota.899.00
Transmiter HDMI Wireless Megasat HD StreamerStreamer Megasat pozwala na przesy? sygna?u po HDMI pomi?dzy odbiornikiem a dzi?ki bezprzewodowej ??czno?ci transmituje program uruchomiony na telefon, tablet, laptop lub na Smart TV399.00
Bezprzewodowy transmiter HDMI MEGASAT Sende Class.Bezprzewodowy transmitter HDMI Megasat Sender Classic. Bezprzewodowa transmisja sygna?u, zasi?g 30m. Zestaw zawiera nadajnik i odbiornik oraz zasilacze.649.00
Slingbox HD ProDzi?ki urz?dzeniu mo?na ogl?da? swoj? domowa telewizje w jako?ci HD na notebooku, tablecie lub telefonie gdziekolwiek na ?wiecie - w podró?y, hotelu, na pla?y, w górach czy lesie. 1299.00
Konwerter HDMI na VGA (D-SUB)+ Audio 3.5 /BlackMini konwerter, adapter obrazu z ?ród?a HDMI na VGA z obs?ug? audio, w zestawie z przewodem jack-jack 3.5. Obs?uga rozdzielczo?ci do FullHD 1080p.49.00
Konwerter HDMI na VGA (D-SUB)+ Audio 3.5 /WhiteMini konwerter, adapter obrazu z ?ród?a HDMI na VGA z obs?ug? audio, w zestawie z przewodem jack-jack 3.5. Obs?uga rozdzielczo?ci do FullHD 1080p.49.00
adapter DisplayPort mini / gniazdo HDMIAdapter s?u??cy do przesy?ania cyfrowego obrazu, umo?liwia ??czenie urz?dze? wyposa?onych w z??cze HDMI 69.00
Media konwerter ULTIMODE M-203GULTIMODE M-203G to niezawodne urz?dzenie pozwalaj?ce na przesy?anie sygna?u Ethernetowego w dwóch jednomodowych w?óknach ?wiat?owodowym,na du?? odleg?o?? - a? 20 km.229.00
Media konwerter ULTIMODE M-023MMedia konwerter ULTIMODE M-023M pozwala na zmian? strumienia danych ze standardowej skr?tki STP/UTP na kabel ?wiat?owodowy wielomodowy o zasi?gu do 2km.129.00
Narz?dzie do ci?cia ?wiat?owodów ULTIMODE POF-2TObcinarka ULTIMODE POF-2T do ?wiat?owodów POF (ang. Plastic Optical Fiber) to narz?dzie pozwalaj?ce w sposób precyzyjny i szybki doci?? ?wiat?owód plastikowy do odpowiedniej d?ugo?ci.25.00
Konwenter Audio Digital na Analog SpaceLinkKonwerter DAC (ang. Digital Analog Converter) umo?liwia zamian? sygna?u cyfrowego SPDIF (w postaci optycznej Toslink lub elektrycznej Coaxial RCA) na sygna? analogowy stereo (w postaci L/R Audio 2xRCA) + dodatkowo uzyskujemy oryginalny sygna? SPDIFToslink149.00
Konwerter Spacelink BNC +SVHS na VGA Konwerter pozwala na przeniesienie sygna?u z gniazd BNC oraz SVHS na sygna? VGA np. monitor, co sprawia mo?liwo?? odbioru z takich urz?dze? jak: rejestratory DVR, kamery CCTV, odtwarzacze DVD, gry telewizyjne149.00
USB Extender CAT 5/5a/6 USB/LAN 1.1 GOOBAY do 40mExtender pozwala za pomoc? kabla sieciowego przed?u?y? urz?dzenie USB do 40m79.00
konwerter coaxial optyczny RCA IN - SPDIF toslinkKonwerter pozwala na przetworzenie sygna?u S/PDIF (COAXIAL) na sygna? optyczny (TOSLINK)62.00
Prze??cznik SPDIF / Toslink 1x3 Prze??cznik SPDIF 1x3 umo?liwia rozga??zienie cyfrowego sygna? S/PDIF z jednego ?ród?a na dwa lub trzy odbiorniki 99.00
Prze??cznik SPDIF / Toslink 3x1Prze??cznik SPDIF 3x1 umo?liwia pod??czenie trzech ?róde? optycznego sygna?u cyfrowego do jednego odbiornika. prze??czanie odbywa si? za pomoc? pilota.99.00
Prze??cznik SPDIF / Toslink 4x2Prze??cznik SPDIF 4x2 umo?liwia pod??czenie czterech ?róde? optycznego sygna?u cyfrowego do dwóch odbiorników. prze??czanie odbywa si? manualnie za pomoc? przycisków A/B129.00
Rozga???nik SDI 1x2 SpaceLinkRozga???nik SDI 1x2 SpaceLink pozwala na rozga??zienie sygna?u SD-SDI, HD-SDI lub 3G-SDI do maksymalnie 2 wyj??. 315.00
Rozga???nik SDI 1x2 + BNC SpaceLinkRozdzielacz SDI 1x2 + konwerter SDI na BNC SpaceLink pozwala na rozga??zienie sygna?u SD-SDI, HD-SDI lub 3G-SDI do maksymalnie 2 wyj??, oraz przekonwertowa? sygna? SDI na BNC399.00
Rozga???nik SDI 1x4 SpaceLinkRozga???nik SDI 1x4 SpaceLink pozwala na rozga??zienie sygna?u SD-SDI, HD-SDI lub 3G-SDI do maksymalnie 4 wyj??. 399.00
Konwerter mini All to HDMI Spacetronik SPH-ALLHm01Konwerter przetwarza i ??czy sygna?y wej?ciowe HDMI, VGA, MHL, USB oraz CVBS + audio i integruje wszystko jedno HDMI na odbiornik TV. Technologia Color Eye przetwarza sygna? do pe?nego HD bez utraty jako?ci dodatkowo cyfrowe wyj?cie audio.449.00
Konwerter HDMI na LAN Spacetronik SPH-HLC6Konwenter Spacetronik HDMI Extender SPH-HLC6 zapewnia niezawodn? transmisj? sygna?u HDMI na kablu LAN KAT.6, bez utraty jako?ci obrazu. Przesy? sygna?u do 40 metrów. Zestaw zawiera nadajnik i odbiornik oraz zasilacze.229.00
Konwerter HDMI na LAN Spacetronik SPH-HLC6IRSpacetronik HDMI Extender SPH-HLC6IR zapewnia bezstratn? transmisj? sygna?u HDMI na kablu LAN KAT.6 lub wy?szej. Przesy? sygna?u do 60 metrów. Przesy?anie funkcji pilota. Zestaw zawiera nadajnik i odbiornik oraz zasilacze.249.00
Konwerter HDMI na SDI Spacetronik SPH-HS01Konwerter umo?liwia pod??czenie urz?dzenia wyposa?onego w wyj?cie HDMI do dwóch odbiorników z wej?ciem SDI.499.00
Matrix HDMI 4x4 Spacetronik SPH-M44L Split.+SwitchRozga???nik HDMI 4x4 umo?liwia rozprowadzenie sygna?u HDMI z czterech urz?dze? hdmi do czterech odbiorników telewizyjnych. Posiada mo?liwo?? sterowania przez wyj?cie RS232.989.00
Konwerter SDI na HDMI Spacetronik SPH-SH01 Konwerter Spacetronik umo?liwiaj?cy pod??czenie urz?dzenia SDI np. kamery bezpo?rednio do monitora lub innego odbiornika posiadaj?cego wej?cie HDMI, bez strat na jako?ci. Niskie zu?ycie pr?du249.00

Podane ceny sÄ… orientacyjne